standpunt_werkDe neoliberaal ingegeven privatisering van verschillende overheidstaken is uitgelopen op een fiasco. Openbaar vervoer, gezondheidszorg en water-, afval- en energievoorziening zijn publieke nutsfuncties die niet gemonopoliseerd kunnen worden en dienen weer in handen te worden gebracht van de overheid. De vennootschapsbelasting op multinationals dient naar verhouding omhoog gebracht te worden. De inkomstenbelasting voor de allerrijksten dient eveneens verhoogd te worden. Deze extra inkomsten worden ingezet om de sociale cohesie in de samenleving te bevorderen. Banen bij financiële semi-overheden worden vervangen door overheidsbanen in duurzame ontwikkelingshulp, milieubescherming en armoedebestrijding. Nederland kan hiermee een gidsland zijn om deze nichemarkt in te vullen. De jeugdwerkloosheid in Nederland is 10% maar wordt verhuld doordat veel jongeren blijven hangen in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs en vele werkende jongeren in kruimelbanen parttime werken. 50% van de ouderen die nog prima kunnen werken zijn werkeloos. Ouderen en jongeren op de arbeidsmarkt hebben extra aandacht en stimulans nodig om naast hun basisinkomen (OBI) vorm te geven aan hun eigen inkomenspositie.


dsc_1418     economie     pensioen     11-11