Zondagmiddag 13 maart 2022 houden onze Virtuele Vrijdenkers Meeting (VVM) de Tafel van de Rede in een hybride vorm in de Fermerie te Deventer. Als inleider hebben we Knillis van der Burg (milieukundige en bestuurslid Deventer Energie Coöperatie) Hij zal een inleiding houden over:

Waterstof als de energiedrager van de toekomst

Landelijk is afgesproken in het klimaatakkoord dat we met z’n allen in Nederland in 2030 35 Terrawatt gaan opwekken. Alle gemeenten zullen op lokaal niveau hun steentje daaraan moeten bijdragen. Deventer zal 212 Gigawatt zijn rekening moeten nemen. Hoe gaan we deze 0,6% van de landelijke hoeveelheid halen? Met zonne- en windenergie komen we heel ver. Bij zonnig weer en flinke wind is er een surplus aan elektrische stroom en kan dit niet gebruikt worden omdat het netwerk dit niet aankan. Het probleem dat optreedt bij de opwekking van zonne- en windenergie is de opslag van die energie. Immers als de zon niet schijnt en als de wind wegvalt komt er geen energie vrij die meestal hard nodig is.

Het knelpunt is dat het huidige elektriciteitsnetwerk niet de capaciteit heeft om al het aangeleverde groene stroom te transporteren. Voor de energietransitie is dan ook opslag van belang. Kunnen we dat met accu’s? Grootschalig gebruik van opslag met accu’s is niet geschikt. Accu’s hebben een beperkte capaciteit en zeker voor opslag van energie. Stel dat we kiezen voor waterstof als energiedrager; hoe gaan we dat dan aanpakken? Met waterstof kan het energie bufferingsprobleem worden opgelost. Deze energie kan weer in verschillende vormen teruggegeven worden. Een van de opties is auto’s, wachtwagens, schepen kunnen met waterstofbrandstofcellen vergelijkbare afstanden afleggen als de huidige fossiele brandstofmotoren. Wil je meer weten op welke wijze waterstof als energiedrager kan worden ingezet bij de komende energietransitie kom dan naar de VVM van aanstaande zondagmiddag 13 maart om 14:00 uur naar de Fermerie in Deventer. Na de inleiding van Knillis van der Burg heb je de gelegenheid om vragen te stellen. Waarna we met elkaar gaan bediscussiëren op welke wijze we waterstof in de toekomst kunnen inzetten.

Als je zondagmiddag 13 maart ’2022 fysiek aanwezig bent of virtueel wilt deelnemen meld je dan aan door hier op de link te klikken.

De opzet van de Virtuele Vrijdenkers Meeting is overeenkomstig het gebruikelijke fysieke formaat. We starten met een presentatie van enkele inleiders over het onderwerp. Daarna gaan we met elkaar in discussie om tot rationele invullingen te komen voor de lokale politiek. Daarbij maken we ook gebruik van de chat van Zoom zodat iedereen mee kan discussiëren. Een gespreksleider zal de discussie modereren.

Please follow and like us: