Vrijdenkersmeeting Deventer over het politieke platform Vrij Links

De maandelijkse Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer komt er we weer aan.
LET OP in verband met andere afspraken is de bijeenkomst verplaatst van de gebruikelijke donderdag naar dinsdagavond van 19 maart ’19. Max Waterman (secretaris ASP) spreekt over het nieuwe politieke platform:

Vrij Links

In mei 2018 hebben Asis Aynan, Femke Lakerveld, Eddy Terstall en Keklik Yücel het manifest van Vrij Links gepubliceerd in de Volkskrant. Het manifest is een pleidooi voor een vrij en onbelemmerd debat waarin het streven is om invulling te geven aan een levensbeschouwelijk-neutrale staat met seculier onderwijs voor alle kinderen en een herwaardering van individuele vrijheid. Vrij Links wil een platform bieden aan progressieve, vrijzinnige, linkse waarden en probeert de politieke partijen, met name ter linkerzijde, te bewegen om deze waarden weer prominent op de agenda te zetten.

Als publicist is Max Waterman betrokken bij het Vrij Links platform. Op de vrijdenkersmeeting zal Max ingaan op de ruimte die het Vrij Links platform biedt tegen de splijtzwammen van het groepsdenken, de identiteitspolitiek en het regressief links-denken in Nederland en daarbuiten. Daarnaast bespreekt hij de invloed van rechts en alt-right, en de invloed van conservatief religieus gedachtegoed in het geheel. De oude vrijzinnige waarden van vrijdenkers, atheïsten, socialisten en rationalisten moeten we niet uit het oog verliezen. Het is van belang om op te komen voor de kleinste groep, ‘het individu’ voor ieders individuele vrijheid, geweten, denken en handelen in een seculiere samenleving.  Wil je meer weten over de beweegredenen en het perspectief van Vrij Links kom dan dinsdagavond 19 maart naar de Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede in de Fermerie te Deventer.

Op de maandelijkse vrijdenkersmeeting heb je de kans om je kennis te vergroten op een prettige en ongedwongen manier. Na de lezing is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen en over het onderwerp te discussiëren en je blik te verruimen. De drankjes zijn voor eigen rekening. We staan open voor een bijdrage in de kosten.

Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer | Iedere tweede donderdagavond van de maand | 20:00 uur |De Fermerie, Muggeplein 9, 7411 NW Deventer.

Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer
Iedere tweede donderdagavond van de maand om 20:00 uur
De Fermerie, Muggeplein 9, 7411 NW Deventer

Geef je op door een e-mailtje te sturen naar:
deventer@asp-politiek.nl

Noteer ook al vast de volgende donderdagavonden van 2019 in je agenda:
11 april, 9 mei, 13 juni en 11 juli 2019

Please follow and like us: