Vrijdenkersmeeting Deventer over het Atheïsme

Op verzoek van enkele vaste bezoekers van de maandelijkse Vrijdenkersmeeting Deventer zal Hans de Vries (politieke atheïst) donderdagavond 11 april 2019 aan de Tafel van de Rede antwoorden geven op de vraag:

Wat houdt Atheïsme in?

Er zijn verschillende duidingen van het atheïsme. Er zijn sociologen die zelfs tot 32 typen van atheïsten zijn gekomen op basis van historisch onderzoek. De verschillende duidingen, verschijningsvormen en typeringen van het Atheïsme zullen door Hans de Vries worden aangehaald en met elkaar vergeleken. Je kunt hierbij denken aan het onderscheid tussen de godsvrije, de anti-theïstische, de rationele atheïst tot aan de religieus-atheïstische invulling. Iemand die uit de kast komt als atheïst gooit veelal zijn of haar geloofsopvoeding van zich af. Volgens sommige geloofsgeschriften, de zogenaamde ‘heilige’ boeken, verdien je de doodstraf als afvallige. In een mildere vorm word je tegenwoordig binnen de orthodoxe geloofsgemeenschappen verbannen en/of doodverklaard. Al je sociale contacten met mensen uit die geloofsgemeenschap worden dan verbroken met de persoon die het geloof de rug toe heeft gekeerd. Je ontdoen van het ‘geloof’ kan afhankelijk van de dogmatische geloofsinvulling grote gevolgen hebben voor het individu. Bij het duiden van de antwoorden zal Hans aangeven dat hij het atheïsme als een conclusie ziet.

Wil je meer weten wat dit inhoud en wat betekent voor de invulling van een religieus neutrale samenleving kom dan donderdagavond 11 april naar de Fermerie te Deventer.

Op de maandelijkse vrijdenkersmeeting heb je de kans om je kennis te vergroten op een prettige en ongedwongen manier. Na de lezing is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen en over het onderwerp te discussiëren en je blik te verruimen. De drankjes zijn voor eigen rekening. We staan open voor een bijdrage in de kosten.

Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer
Iedere tweede donderdagavond van de maand om 20:00 uur
De Fermerie, Muggeplein 9, 7411 NW Deventer

Geef je op door een e-mailtje te sturen naar:
deventer@asp-politiek.nl

Noteer ook al vast de volgende donderdagavonden van 2019 in je agenda:
9 mei, 13 juni en 11 juli 2019

Please follow and like us: