Vrijdenkersmeeting Deventer: Doctor Spaghetti (s)Preekt over het Pastafarisme

LET OP met in achtneming van de corona-bijeenkomstenregels beginnen we
donderdag 8 oktober om 19:30 uur en sluiten we om 22:00 uur!

De maandelijkse Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer gaat over de vrijheid om een kerk te stichten. Op donderdag 8 oktober 2020, met in achtneming van de corona-bijeenkomstenregels, komt de aartsbisschop Michael Afanasyey van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster in Nederland op audiëntie:

Doctor Spaghetti (s)Preekt over het Pastafarisme

“Christenen denken dat we ze pesten. Moslims denken dat we de Islam proberen te vernietigen. Anderen denken dat we atheïsten zijn. Maar het Pastafarisme is een echte religie. Je kunt ons herkennen aan het Vergiet dat wij (soms) dragen – dat is onze religieuze hoofddeksel. Wij geloven dat de wereld is gemaakt door het Vliegend Spaghettimonster, RAMEN.”

Michael “Doctor Spaghetti” Afanasyev is de Aartsbisschop van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster in Nederland. Hij ziet het als zijn taak om de interconfessionele dialoog tussen
Pastafari’s, aanhangers van andere religies en niet-religieuze Nederlanders te promoten.
Hij zet zich in om de Kerk van VSM verder te ontwikkelen als een spirituele ontmoetingsplek om de Pastafarische filosofie verder te ontwikkelen. Doctor Spaghetti die soms het religieuze hoofddeksel het Vergiet draagt strijdt voor religieuze vrijheden en erkenning, en voor gelijke behandeling van iedereen, ongeacht geloof of ongeloof. Helaas wordt het Pastafarisme niet gelijk behandeld als andere religies. Het meest zichtbare voorbeeld is het niet met een hoofddeksel op een pasfoto mogen.

Op de vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer gaan we in op het geloofsgelijkheidsprincipe: Waarom mogen anderen wel met een keppeltje, tulband of hoofddoek met een pasfoto op het paspoort of rijbewijs maar de Pastafari’s niet? Is dit niet discriminerend dat zij geen vergiet mogen dragen?

Wil je mee discussiëren en je mening geven op 8 oktober 2020 meldt je dan aan door een e-mail te sturen naar: vrijdenkersmeeting.deventer@asp-politiek.nl Geef de namen door van de mensen die komen met hun e-mailadres. Deze gegevens zullen we twee weken na de bijeenkomst vernietigen.

Op de maandelijkse Vrijdenkersmeeting heb je de kans om je kennis te vergroten op een prettige en ongedwongen manier. Na de lezing is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen en over het onderwerp te discussiëren en je blik te verruimen. De drankjes zijn voor eigen rekening. We staan open voor een bijdrage in de kosten. We hanteren de Corona-regels van de overheid en de Fermerie door minimaal anderhalve meter afstand te houden.

Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer | Iedere tweede donderdagavond van de maand | van 19:30 tot 22:00 uur | De Fermerie, Muggeplein 9, 7411 NW Deventer

Geef je op door een e-mailtje te sturen naar:
vrijdenkersmeeting.deventer@asp-politiek.nl

Noteer ook al vast de andere donderdagen van het seizoen 2020-21 (onder voorbehoud van Corona-regels) in je agenda: 12 november, 10 december 2020. Voor 2021: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli 2021. Kijk voor de onderwerpen en sprekers op de webpagina van de Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer: https://asp-politiek.nl/vrijdenkersmeeting-tafel-van-de-rede-deventer/

Please follow and like us: