Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer | UNLOCK COVID-19 Waan & Waarheid

Na de Corona-Lockdown beginnen we aan het achtste seizoen van de maandelijkse Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer. De laatste Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer was donderdag 12 maart 2020. Met in achtneming van de corona-bijeenkomstenregels starten we op donderdagavond 10 september 2020 weer de maandelijkse Vrijdenkersmeeting over:

UNLOCK COVID-19 Waan & Waarheid

Alles wat we allemaal in het afgelopen half jaar over ons heen hebben gekregen en daar al dan niet naar gehandeld hebben zal aan bod komen vanuit een seculier samenlevingsperspectief.  Het seculiere samenlevingsperspectief gaat uit van verantwoordelijke burgers die rationeel weten te handelen in buitengewone situaties die door de pandemie worden opgeroepen. Daarbij hoort dat je vanuit een maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid gedraagt om de gezondheidsveiligheid te zekeren voor iedereen.
Hans de Vries (socioloog, voorzitter ASP) zal de sociologische aspecten van de COVID-19 pandemie belichten ten aanzien van de sociale verplichtingen en beperkingen die vanuit gemeenschapszin naleeft. Deze solidariteit met je medemens en de samenleving houdt niet in dat je meegaat in het legitimeren van eenheidsgedachte van welke snit dan ook. Je blijft rationeel, kritisch en logisch redeneren en argumenteren om niet te verzanden in pseudowetenschappelijke complottheorieën.
Max Waterman (publicist, penningmeester ASP) zal de politiek-maatschappelijke aspecten van de COVID-19 pandemie belichten ten aanzien van de begrenzing van de vrijheden in fysiek maatschappelijk als in sociaal politieke zin. De keuzes die de politieke macht maakt en op welke wijze die de maatschappelijke discussie en vrije meningsuiting beïnvloeden. De bevolkingen van landen zijn terug geworpen om hun nationale instituties. De publieke draagkracht van de politieke democratie wordt danig op de proef gesteld. Het vertrouwen in de maatschappelijke instituties staan onder druk. De grenzen van de privacy van het individu worden opgezocht door het invoeren van de corona-app.

De vraag is: Welke nieuwe keuzes moeten we maken om een seculiere samenleving te realiseren die de gezondheidsveiligheid borgt en het kritisch onafhankelijk denken en handelen niet ondergraaft?

Wil je mee discussiëren en ook jouw mening geven op 10 september 2020 meldt je dan aan door een e-mail te sturen naar: vrijdenkersmeeting.deventer@asp-politiek.nl Geef de namen door van de mensen die komen met hun e-mailadres. Deze gegevens zullen we twee weken na de bijeenkomst vernietigen.

Op de maandelijkse Vrijdenkersmeeting heb je de kans om je kennis te vergroten op een prettige en ongedwongen manier. Na de lezing is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen en over het onderwerp te discussiëren en je blik te verruimen. De drankjes zijn voor eigen rekening. We staan open voor een bijdrage in de kosten. We hanteren de Corona-regels van de overheid en de Fermerie door anderhalve meter afstand te houden en mondkapjes te dragen.

Please follow and like us: