Op dinsdagavond 17 mei 2022 wordt om 20:00 uur de volgende editie van de Virtuele Vrijdenkers Meeting uit Deventer gehouden. We sluiten aan bij de huidige actualiteit in het vinden van betrouwbare informatie in oorlogstijd aan beide zijden van het front. Hans de Vries, socioloog en informatieanalist zal een beschouwing geven over: 

Persvrijheid in oorlogstijd

In elke oorlog zie je dat het waarheidsgehalte van informatie ten goede van elke strijdende partij wordt verdraaid of verzwegen. De afgelopen decennia hebben we daar vele voorbeelden van gezien. Denk hierbij aan de etnische burgeroorlogen in Joegoslavië vanaf 1991, of kijk naar de vermeende aanleiding van de tweede Golfoorlog in Irak in 2003. Heden ten dage ervaren we de mensonterende oorlog in Oekraïne, waar desinformatie, nepnieuws en propaganda samenkomen.

Velen halen – al dan niet terecht – de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog aan. Toen wilde Nederland net als tijdens de Eerste Wereldoorlog uit alle macht neutraal blijven. De toenmalige nieuwe media: de ‘radio’ werd door de Nederlandse overheid aan banden gelegd, ofwel er was censuur tijdens het interbellum in Nederland. De huidige oorlog rond democratie en autocratie legt de informatievrijheid op het huidige sociale mediafenomeen ‘internet’ bloot. De trollen op internet richten zich niet alleen op de in oorlog verwikkelde landen, maar betrekken de hele globaliserende zogenaamde open internet community er bij. Met het verspreiden van nepnieuws polariseren zij de samenleving ter eigen ideologisch gewin.  

Het journalistieke wapen is het schrijven en publiceren van de feiten om de realiteit bloot te leggen. Zelfs Nederland is op de jaarlijks wereldindex voor persvrijheid van Reporters without Borders (RSF) gedaald van plaats 6 naar plaats 28. We zien op verschillende sociale mediakanalen dat meningen als feiten worden gepresenteerd. Tijdens de coronapandemie heeft dit een vlucht genomen, en dit zet zich nu door rond de oorlog in Oekraïne. Naast de onderzoeksjournalistiek zijn er factcheckers die de focus hebben om nepnieuws te ontmantelen en aan te duiden als fake. Op de Vrijdenkers Meeting stellen we de volgende vraag centraal: Hoe vrij is de pers om informatie te verzamelen en te verspreiden in oorlogstijd?

Wil je hierover meediscussiëren, dan ben je welkom om dinsdagavond 17 mei ’22 om 14:00 uur naar De Fermerie in Deventer te komen om gezamenlijk mee te denken hoe we de waarheidsgehalte van gegevens kunnen duiden.

Voor fysieke deelname is aanmelding niet verplicht, maar mag wel. Je kunt je dan ook opgeven voor de nieuwsbrief. Wil je via Zoom deelnemen, dan kun je je aanmelden, zodat we je op tijd de Zoom-uitnodiging kunnen sturen.

Meld je aan door op deze link te klikken.  

De dag voorafgaand aan de Virtuele Vrijdenkers Meeting (maandag 16 mei 2022) ontvangen de Zoom-deelnemers per e-mail een link waarmee ze toegang tot de Virtuele Vrijdenkers Meeting krijgen. Ben je fysiek aanwezig, dan kan je gewoon naar De Fermerie komen. Het adres is Muggeplein 9 in Deventer.

Op de maandelijkse Virtuele Vrijdenkers Meeting heb je de kans om je kennis te vergroten op een prettige en ongedwongen manier. Na de lezing is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen, over het onderwerp te discussiëren en je blik te verruimen. Iedereen is welkom om aanwezig te zijn en deel te nemen. We maken gebruik van een zaal in De Fermerie. Toegang is gratis, maar een bijdrage voor de gemaakte kosten, voor zowel het gebruik van Zoom en de huur van de locatie wordt erg op prijs gesteld.

Please follow and like us: