Vrijdenkers Meeting (VVM) | Ben je als een asielzoekende atheïst een ‘bekeerling’? [21 juni 2022 om 20:00 uur]

De Vrijdenkers Meeting Deventer is elke derde dinsdagavond van de maand. De Virtuele Vrijdenkers Meeting (VVM) / de Tafel van de Rede komt uit De Fermerie in Deventer.

Op dinsdagavond 21 jun 2022 wordt om 20:00 uur de eerstvolgende editie van de Virtuele Vrijdenkers Meeting gehouden. Samen met de Atheïstische Asielwerkgroep van AV/DVG* organiseren we een bijeenkomst over de gevolgen van het asielzoekersbeleid voor atheïsten. In het bijzonder zullen we ingaan op hoe de IND omgaat met atheïsten tijdens hun asielprocedure. 

Ben je als een asielzoekende atheïst een ‘bekeerling’?

Vreemdelingenrecht en asielrecht advocaat Meijering neemt ons mee op het pad van een atheïstische asielzoeker om in aanmerking te komen voor een statushouderschap. Kom je als atheïstische asielzoeker in Nederland aan dan ga je zoals alle asielzoekers naar een Asielzoekerscentrum (AZC) te beginnen in Ter Apel. Als een vrij van god denkende mens hoop je dat je in een land waar de geschriften van Spinoza vrij voorhanden zijn de poort van de verlichting binnen komt maar niks is minder waar.

Eenmaal startent aan je asielprocedure word je al gauw met de kille IND inquisitie geconfronteerd. Het eerste wat opvalt is de werkinstructie van het IND die ‘Bekeerlingen’ als titel heeft mee gekregen. Het is wel heel vreemd dat je in een zich seculier noemend land als atheïst moet aan tonen dat je een bekeerling bent. Voor elke vrijzinnig denkend mens is dit toch een ongeloofwaardig contradictie in terminus. Het vrijdenken en atheïsme wordt onder deze tegenstrijdige betiteling geschaard. Het atheïsme, het niet geloven wordt hiermee gelijk gesteld aan religie in het geloven in een of meerdere goden.

Op 19 januari 2022 heeft hoogste rechtsorgaan de Raad van State de staatsecretaris Justitie & Veiligheid op de vingers getikt hoe de huidige werkinstructie wordt toegepast. Het ministerie moet de werkwijze voor de beoordeling van asielaanvragen van afvalligen en atheïsten verbeteren. Het huidige onderzoek naar de geloofsafvalligheid of het atheïstisch zijn van een asielzoeker wordt als ongeloofwaardig geacht. Mevrouw meester Meijering zal ingaan op de implicaties van de uitspraken van de Raad van State en de gevolgen en risico’s die deze wijze van onderzoek heeft op afvalligen, atheïsten en vrijdenkers die als vreemdeling in een asielprocedure zitten. Het is verwonderlijk en tegelijkertijd schrijnend dat de politiek, de overheid, justitie  geen adequate juridisch bruikbare definitie en onderzoeksprocedure heeft voor het beoordelen of iemand atheïst is.

Wil je meediscussiëren over de asielzoekersprocedure voor atheïsten dan ben je welkom om dinsdagavond 21 juni ’22 om 20:00 uur naar De Fermerie in Deventer te komen. We zullen een einde moeten maken aan de tegenstrijdig onderzoeksmethode van de IND waarin atheïsten gelijk worden gesteld aan gelovigen.

Meld je aan door op deze link te klikken

Op de dag van de Virtuele Vrijdenkers Meeting (dinsdagmiddag 21 juni 2022) ontvangen de Zoom-deelnemers per e-mail een link waarmee ze toegang tot de Virtuele Vrijdenkers Meeting krijgen. Ben je fysiek aanwezig, dan kan je gewoon naar De Fermerie komen. Het adres is Muggeplein 9 in Deventer.

Op de maandelijkse Virtuele Vrijdenkers Meeting heb je de kans om je kennis te vergroten op een prettige en ongedwongen manier. Na de lezing is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen, over het onderwerp te discussiëren en je blik te verruimen. Iedereen is welkom om aanwezig te zijn en deel te nemen. We maken gebruik van een zaal in De Fermerie. Toegang is gratis, maar een bijdrage voor de gemaakte kosten, voor zowel het gebruik van Zoom en de huur van de locatie wordt erg op prijs gesteld.

* AV/DVG = Fusie van Atheïstisch Verbond en De Vrije Gedachte

Please follow and like us: