Virtuele Vrijdenkers Meeting |VVM03| “De roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen dienen uitgebannen.”

De Virtuele Vrijdenkers Meeting (VVM) is de opvolger van de fysieke Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer.

Virtuele Vrijdenkers Meeting 
Zondagmiddag 11 april 2021 om 14:00 uur

Op zondagmiddag 11 april ’21 zal Leon Houtzager secretaris van het COC Rotterdam zijn haatervaringen delen, die hij als gevluchte homoseksuele inwoner en VVD-burgerraadslid in Krimpen aan den IJssel heeft moeten ervaren.

 “De roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen dienen uitgebannen.”

Dit is een uitspraak van dominee Kort van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel, onderdeel van de Oud Gereformeerde Gemeente. Deze oproep plaatste hij in een brief, die hij verstuurde aan de gemeenteraadsleden, de wethouders en de burgermeester van Krimpen aan den IJssel.

Leon Houtzager, geboren en getogen inwoner en voormalig burgerraadslid, deed aangifte tegen deze brief. Hoewel het openbaar ministerie erkent dat hier sprake is van groepsbelediging en discriminatie richting de LHBTI-gemeenschap, wordt de aanklacht tegen deze haatuitspraak niet verder vervolgt op grond van artikel 6 ‘godsdienstvrijheid. Het OM stelt dat niet kan worden opgetreden, omdat dit vanuit bijbelse principes is gedaan en op grond van zijn geloofsopvatting.

Na meerdere eigen benaderingspogingen, onder andere via mediator, hoopt hij met steun van het programma BOOS samen met Tim Hofman alsnog tot een gesprek te komen met de dominee. Leon zal ons meenemen in de rollercoaster die dat in de maand februari en maart hem opleverde.

Wil je meegenomen worden in de privileges van artikel 6 waarmee gelovigen zich boven wet plaatsen? Neem dan zondag 11 april ’21 deel aan Virtuele Vrijdenkers Meeting.

De opzet van de Virtuele Vrijdenkers Meeting is overeenkomstig het gebruikelijke fysieke formaat. Dit keer beginnen we met een uitgebreid interactief interview om de betrokkenheid vanaf het begin met elkaar invulling te geven. Daarbij maken we gebruik van de chat om vragen tijdens het interview in te brengen. Na een korte break om wat drinken en hapjes te pakken gaan we verder. Het tweede gedeelte zal meer de vorm van een discussie hebben. Dan kunnen er ook stellingen ingebracht worden. Een gespreksleider zal het interactieve discussiegedeelte modereren.

Als je zondagmiddag 11 april ’21 om 14:00 uur wilt deelnemen vragen we je om je aan te melden voor “De roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen dienen uitgebannen.”

Op de dag voorafgaand aan de Virtuele Vrijdenkers Meeting (zaterdag 10 april ’21) ontvang je een link in je e-mailbox waarmee je toegang krijgt tot de Virtuele Vrijdenkers Meeting.

Op de maandelijkse Virtuele Vrijdenkers Meeting heb je de kans om je kennis te vergroten op een prettige en ongedwongen manier. Na de lezing is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen en over het onderwerp te discussiëren en je blik te verruimen. Iedereen is welkom om virtueel aanwezig te zijn.

Noteer ook al vast de volgende zondagmiddagen voor 2021 in je agenda: 
16 mei (i.v.m. meivakantie), 13 juni, 11 juli 2021.

Please follow and like us: