Virtuele Vrijdenkers Meeting (VVM) De toekomst van de ASP als politieke factor in Deventer – 10 april 2022

Op zondag 10 april 2022 om 14:00 organiseren we de vierde editie van de Virtuele Vrijdenkers Meeting. We blikken daarin terug op de deelname van de ASP aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en kijken graag met zoveel mogelijk van onze kiezers en andere belangstellenden naar de toekomst van de ASP in Deventer. Het onderwerp van de bijeenkomst zal zijn:

De toekomst van de ASP als politieke factor in Deventer

De ASP is een progressieve en sociaal-seculiere partij met atheïstisch-humanistische grondslag en zet zich in voor een gelijk maatschappelijk speelveld voor iedereen.

Uit een rapport van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) blijkt dat er met de groeiende ontkerkelijking in Nederland behoefte is ontstaan aan nieuwe en seculiere vormen van zingeving en verenigingsstructuren. De ASP springt op deze behoefte in, in de vorm van een politieke partij. Ook in Deventer blijkt een groeiend electoraat te bestaan dat naast een sociaal en progressief beleid waarde hecht aan een uitgesproken seculiere identiteit.

Om dit op lokaal niveau in Deventer verder vorm te geven willen we in gesprek blijven met de kiezers die op 16 maart jongstleden op ons hebben gestemd. We bespreken graag onze eigen evaluatie van de verkiezingsdeelname met iedereen die ons een warm hart toedraagt. Ook nodigen we mensen uit om na te denken over de verdere professionalisering en verjonging van onze partij, en hoe we op verschillende thema’s meer deskundigheid kunnen betrekken bij de vorming van onze standpunten. Denk hierbij aan het voorkomen van de verder oplopende energiearmoede; het zorgen voor een energietransitie die voor iedereen kan worden gedragen met steun voor de kleinere portemonnees en natuurlijk het bestrijden van de wooncrisis. Ook zullen we aandacht besteden aan de oorlog in Oekraïne en de rol van onze gemeente in bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen. Tenslotte zullen we het nog hebben over de bomenkap in Deventer en hoe de nieuwe zetelverhoudingen in de raad daarop van toepassing zijn.

We roepen iedereen die op ons gestemd heeft op om zondag 10 april om 14:00 naar De Fermerie in Deventer te komen om gezamenlijk na te denken over de voornoemde onderwerpen.

Voor fysieke deelname is aanmelding niet verplicht maar mag wel. Je kunt je dan ook opgeven voor de nieuwsbrief. Wil je via Zoom deelnemen, dan moet je je aanmelden zodat we je op tijd de Zoom-uitnodiging kunnen sturen.

Klik op deze link om je aan te melden.

De opzet van de Virtuele Vrijdenkers Meeting is als volgt: we starten met een presentatie van de bevindingen van de Gemeenteraadsverkiezingen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de verschillende onderwerpen van deze middag. Via Zoom en de chatfunctie kan ook op afstand meegedacht en -gediscussieerd worden. Een gespreksleider zal de discussie modereren.

De dag voorafgaand aan de Virtuele Vrijdenkers Meeting (zaterdag 9 april 2022) ontvangen de Zoom-deelnemers per e-mail een link waarmee ze toegang krijgen tot de Virtuele Vrijdenkers Meeting. Ben je fysiek aanwezig, dan kan je gewoon naar De Fermerie komen. Het adres is Muggeplein 9 in Deventer.

Op de maandelijkse Virtuele Vrijdenkers Meeting heb je de kans om je kennis te vergroten op een prettige en ongedwongen manier. Na de lezing is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen, over het onderwerp te discussiëren en je blik te verruimen. Iedereen is welkom om aanwezig te zijn en deel te nemen. We maken gebruik van een zaal in De Fermerie. Toegang is gratis, maar een bijdrage voor de gemaakte kosten, voor zowel het gebruik van Zoom en de huur van de locatie wordt erg op prijs gesteld.

Please follow and like us: