Virtuele Vrijdenkers Meeting: Laat de jongens beslissen! – Rik Remmery

De Virtuele Vrijdenkers Meeting (VVM) is de opvolger van de fysieke maandelijkse Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer. We komen dit keer vanuit Gent (België) Voor de derde keer van dit seizoen vullen de VVM hybride in NU vanuit de ZEBRASTRAAT vanuit de Panamarenka-zaal waarbij we gebruik blijven maken van een Zoom-verbinding. 

Virtuele Vrijdenkers Meeting 

Zondagmiddag 12 december 2021 om 14:00 uur
ZEBRASTRAAT – GENT

We hebben Rik Remmery bereid gevonden om zondagmiddag 12 december 2021 vanuit Gent een overzicht te geven van zijn strijd tegen jongensbesnijdenis in België. Hij zal tijdens zijn inleidende presentatie ook een link leggen naar Nederland.

Laat de jongens beslissen!

In Europa worden heel veel kinderen om niet-medische redenen besneden. Het gaat alleen al in België en Nederland om meer dan tienduizenden medische onomkeerbare ingrepen. Deze traditionele door geloof en cultuur ingegeven rituelen zijn in strijd met de rechten van het kind die de fysieke integriteit van het jonge lichaam van een minderjarig kind aantast. Zowel door VN-Mensenrechtenraad en de Raad van Europa is in 2013 aangedrongen om de schadelijke besnijdenispraktijken die indruisen tegen de waardigheid en de integriteit van kinderen te verbieden.  
Deze onomkeerbare religieus ingegeven inbreuken op de lichamelijke integriteit vinden plaats bij jonge meisjes door clitorisbesnijdenis en bij jonge jongens door de voorhuid van de piemel weg te snijden.

Veelal wordt er wel opgetreden tegen clitorisbesnijdenis maar in vele landen wordt voorhuidverwijdering oogluikend toegelaten. Rik Remmery zal zijn strijd uiteenzetten tegen deze ontoelaatbare praktijken en in het bijzonder de niet-medische jongensbesnijdenissen. Hij vraagt zich af waar ouders de rechtvaardiging vandaan halen om dergelijke ingrepen toe te laten op hun kinderen zonder hun instemming. Als je als jongvolwassene na goed geïnformeerd te zijn dan als ‘oordeelsbekwaam’ individu die keuze maakt valt daar vanuit wel het kinderrecht niks tegen in te brengen. Nu overtreden ouders Artikel 12 van het Verdrag van het Kind omdat de mening van het kind word overruled en Artikel 24 waarin zonder medisch grondslag tegen de gezondheid van het kind in wordt gehandeld.

De fundamentele strijd die Rik voert op basis van de kindermensenrechten verdragen is gericht op de overheden en de beleidsvoerders om deze rechten voor het kind maximaal te verdedigen. In de aansluitende discussie willen we ingaan op welke wijze we de strijd kunnen aangaan om zowel in België als Nederland de besnijdenisproblematiek bij de overheden, instituties, gemeenschappen en professionals in overeenstemming te brengen met kinderwelzijn, kinderrechten, de grondwet ofwel het basisrecht op de individuele keuzevrijheid. Het principe van de individuele ontwikkeling van kind tot volwassenheid dient tijdens de onmondige periode te worden beschermd.     

Heb je een idee hoe deze strijd gevoerd kan worden of wil je meediscussiëren over de invullingen van een dergelijke strijd om in dialoog te gaan ben je van harte welkom om bijdrage te leveren.  

Als je zondagmiddag 12 december ’21 online via Zoom wilt deelnemen of fysiek in de Zebra Eventruimte aanwezig wilt zijn in Gent (België) meldt je dan aan via de volgende link:

De Zoom-deelnemers ontvangen zondagochtend 12 december ’21 de digitale uitnodiging voor de Virtuele Vrijdenkers Meeting met een link in hun e-mailbox waarmee ze toegang krijgen tot de Virtuele Vrijdenkers Meeting. Een beperkt aantal deelnemers zijn fysiek welkom bij Zebra Events (Panamarenko-zaal) te Gent (België). ZEBRASTRAAT, Zebrastraat 32, 9000 Gent. Volgens de coronaregels neem je deel met de Covid Safe Ticket (CST).

De opzet van de Virtuele Vrijdenkers Meeting is overeenkomstig het gebruikelijke fysieke formaat. We zullen starten met de presentatie over het onderwerp. Na een korte break om wat drinken en hapjes te pakken gaan we verder. Het tweede gedeelte zal meer de vorm van een discussie hebben. Dan kunnen er ook stellingen en vragen ingebracht worden. Een gespreksleider zal het interactieve discussiegedeelte modereren. Daarbij maken we gebruik van de zoom-chat om de online-vragen te stellen.

Op de maandelijkse Virtuele Vrijdenkers Meeting heb je de kans om je kennis te vergroten op een prettige en ongedwongen manier. Na de lezing is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen, over het onderwerp te discussiëren en je blik te verruimen.

Kijk voor de onderwerpen en sprekers op de webpagina van de Virtuele Vrijdenkers Meeting.

Please follow and like us: