Virtuele Vrijdenkers Meeting: De toekomst van het atheïsme en de secularisatie

De Virtuele Vrijdenkers Meeting (VVM) is de opvolger van de fysieke maandelijkse Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer. We gaan voor de tweede keer dit seizoen op een hybride wijze de Vrijdenkersmeeting invullen met deelnemers in de Fermerie in Deventer waarbij we gebruik blijven maken van de Zoom-verbinding.    

Virtuele Vrijdenkers Meeting

Zondagmiddag 14 november 2021 om 14:00 uur

Wij organiseren een discussiemiddag over:

De toekomst van het atheïsme en de secularisatie

Als voorbereidingsgroep hebben gemeend om dit als een vrijdenkerssessie te gaan invullen waarbij een ieder een bijdrage kan leveren rond om de volgende onderwerpen:

  • Waar komen we vandaan landelijk en lokaal?
  • Hoe geven we ons streven naar atheïsme en de secularisatie vorm?

We roepen iedereen op die perspectieven heeft en dit praktisch weet te maken om een bijdrage te leveren. Voorlopig denken wij aan de volgende onderwerpen:

  • Het zelfbeschikkingsrecht rondom voltooid leven en de vrijheid op abortus;
  • Het ondogmatisch vrijdenken en daar rationeel naar handelen;
  • Het gelijkheidsprincipe zonder privileges om te kunnen zijn wie je bent;
  • De groepsbubbelcultuur en het ontstaan van een parallelle identiteitssamenleving.

De perspectieven en de uitkomst van de discussie nemen we mee bij de invulling van het verkiezingsprogramma op weg naar de komende gemeenteraadsverkiezing van maart 2022.

Wil je een bijdrage leveren van rond 10 minuten e-mail ons dan op deventer@asp-politiek.nl Heb je ideeën en wil je meediscussiëren kom dan zondagmiddag 14 november 2021 om 14:00 uur naar de Fermerie, Muggeplein 9 te Deventer.

De opzet van de Virtuele Vrijdenkers Meeting is overeenkomstig het gebruikelijke fysieke formaat. We starten met een korte inleiding om aan te geven waar we nu staan. Daarna zullen we de verschillende insprekers het woord geven. Daarbij kunnen we ook gebruiken maken de Zoom om online deel te nemen. Na zullen we dan te samen de bevindingen bespreken om invulling te geven aan de toekomstperspectieven.

Als je zondagmiddag 14 november ’21 wilt deelnemen en/of aanwezig wilt zijn vragen we je om je aan te melden door op deze link te klikken.

De dag voorafgaand aan de Virtuele Vrijdenkers Meeting (zaterdag 13 november ’21) ontvangen de Zoom-deelnemers een link in hun e-mailbox waarmee ze toegang krijgen tot de Virtuele Vrijdenkers Meeting. Anderen zijn welkom om fysiek deel te nemen in de Fermerie te Deventer.

Op de maandelijkse Virtuele Vrijdenkers Meeting heb je de kans om je kennis te vergroten op een prettige en ongedwongen manier. Na de lezing is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen, over het onderwerp te discussiëren en je blik te verruimen. Iedereen is welkom om aanwezig te zijn en deel te nemen. We maken gebruik van een ruimte in De Fermerie (Muggeplein 9 Deventer) waar we volgens de coronamaatregelen gebruik maken van de corona-check toegangscontrole. Graag ontvangen we een bijdrage voor de gemaakte kosten, voor zowel het gebruik van Zoom en de huur van de locatie.

Kijk voor de onderwerpen en sprekers op de webpagina van de Virtuele Vrijdenkers Meeting

Please follow and like us: