Verzet je tegen religieus extremisme! (Don’t Pray For London)

Bid niet voor Londen

We hebben enkele zinsneden van Michael Stone vertaald en hier geplaatst met enkele aanvullingen/aanpassingen.
(‘Progressive Secular Humanist’ van 4 juni 2017)

Bidden is niet het antwoord. Het gebed is in feite het probleem. Sommige mensen bidden voor Londen na de aanval waarbij zeven mensen zijn gedood en 50 mensen gewond zijn geraakt. Wat verwachten de mensen van het bidden; verwachten zij dat de hogere macht oplossingen zal brengen?

De bittere waarheid is dat de islamitische extremisten de dood en het bloedbad in Londen als antwoord zien op hun gebeden en de overwinning van hun jihad. Misschien nog meer verwonderlijk is dat de christenen en de gematigde moslims die voor de slachtoffers van de terroristische aanslag in Londen bidden bidden tot dezelfde God, de God van Abraham. De islamitische extremisten die de aanval uitvoerden hebben diezelfde God aangeroepen.

De ongemakkelijke waarheid die velen niet kunnen aanvaarden is dat hun God waarschijnlijk niet bestaat, en de gebeden lege uitingen zijn van wanhoop en verwarring van het niet om kunnen gaan met onzekerheden.

Die mensen die bidden bidden voor hun eigen spirituele bevrediging en genoegdoening om zichzelf vrij te pleiten van schuld en om niet actief tot handelen over te gaan die wel veranderingen kunnen bewerkstelligen in de reële wereld.

Kortom, gebeden zijn niet het antwoord; meer religie is niet het antwoord.
Religie is in feite het probleem.

Als geen gebed, geen religie de oplossing biedt; wat moeten wij dan wel doen?

In plaats van gebed moeten wij tegen religieus extremisme opkomen. Om het geweld te trotseren van de terroristen moeten we uitgaan van onze mens zijn. En iedereen als gelijke zien ongeacht iemands geloof. We moeten het religieuze bijgeloof dat ons verdeelt opzij leggen en kiezen voor de samenleving waar we allemaal deel van uitmaken.

Het zijn islamitische extremisten die de westerse vrijheden en het liberalisme van het westen haten en met hun daden deze proberen.

Als afronding de volgende oproep:

We moeten blijven opkomen voor de mensenrechten; voor de vrijheden van meningsuiting, expressie en satire.
De veiligheidsdwang mag niet ten kosten gaan van de privacy.
We moeten als mensen het geweld trotseren en doorgaan met ons leven.
Durf als onafhankelijk mens te denken en zelfstandig te handelen zonder je te laten leiden door geloofsdogma’s.  

%d bloggers liken dit: