Sociale zekerheid & Werk

Sociale zekerheid

Het uitkeringen- en pensioenstelsel is dermate complex geworden, en het beschermen (beleggen) met de opgebouwde zekerheidsfondsen is dusdanig ingewikkeld, kostbaar en risicovol geworden dat het tijd wordt dit te stroomlijnen vanuit het oogpunt van de burger. Pensioenfondsen horen toe aan de (oud)werknemers en deze hebben daar zeggenschap over. Het recht op algemene ouderdomsvoorzieningen is een solidariteitgebonden volksverzekering die geldt voor iedere rechthebbende. De houdbaarheid en de dekkingsgraad moeten worden gehandhaafd door een overheid die er verantwoordelijk voor is deze taken efficiënt en direct uitvoerbaar te houden. Als mensen zichzelf aanvullend willen verzekeren is dat uiteraard mogelijk, maar is dat geen taak van de overheid. De Atheïstisch Seculiere Partij ondersteunt de initiatieven om over te gaan naar een systeem op basis van een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI). De verwachting is dat dit op den duur effectiever is en beter aansluit op een toekomst met hogere werkloosheid door de robotisering. Het blijft voor iedereen aantrekkelijk om te werken om daarmee stapsgewijs een eigen inkomenszekerheid op te bouwen.  


Werk

De neoliberaal ingegeven privatisering van verschillende overheidstaken is uitgelopen op een fiasco. Openbaar vervoer, gezondheidszorg en water-, afval- en energievoorziening zijn publieke nutsfuncties die niet gemonopoliseerd kunnen worden en dienen weer in handen te worden gebracht van de overheid. De vennootschapsbelasting op multinationals dient naar verhouding omhoog gebracht te worden. De inkomstenbelasting voor de allerrijksten dient eveneens verhoogd te worden. Deze extra inkomsten worden ingezet om de sociale cohesie in de samenleving te bevorderen. Banen bij financiële semi-overheden worden vervangen door overheidsbanen in duurzame ontwikkelingshulp, milieubescherming en armoedebestrijding. Nederland kan hiermee een gidsland zijn om deze nichemarkt in te vullen. De jeugdwerkloosheid in Nederland is 10% maar wordt verhuld doordat veel jongeren blijven hangen in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs en vele werkende jongeren in kruimelbanen parttime werken. 50% van de ouderen die nog prima kunnen werken zijn werkeloos. Ouderen en jongeren op de arbeidsmarkt hebben extra aandacht en stimulans nodig om naast hun basisinkomen (OBI) vorm te geven aan hun eigen inkomenspositie.


<< Democratie & Overheid | … | Onderwijs en Gezondheidszorg >>