Republiek & Cultuur en sport

Republiek

In Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat dat: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’. Doordat de Grondwet nazaten van één bepaalde familie wettelijk structureel bevoorrecht, worden alle andere Nederlanders impliciet structureel benadeeld op basis van geboorte. Deze structurele benadeling is niet meer van deze tijd. De belangrijkste overweging van de Atheïstisch Seculiere Partij om de bevoorrechte positie van het koningshuis uit de grondwet te verwijderen en voor een zuivere republiek te kiezen is het verhogen van het democratisch gehalte van de maatschappij. De huidige monarchistische situatie kan niet anders gezien worden dan een structurele schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en dient daarom te worden afgeschaft.


Cultuur en sport

Het op een gelijkwaardige wijze deelnemen aan de samenleving moet voor iedere ingezetene mogelijk zijn. Ieder individu moet de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan de samenleving door te sporten, te musiceren en de eigen creativiteit tot ontplooiing te brengen en in het bijzonder geldt dit voor de zwakkeren in de samenleving. Culturele en sportvoorzieningen kunnen hieraan een bijdrage leveren. De ontwikkeling en de zelfexpressie van het individu kunnen door sport en cultuur worden bevorderd en in het bijzonder geldt dit voor opgroeiende kinderen. Het instellen van een basisinkomen (OBI) kan hieraan een bijdrage leveren en een stimulans bieden. Daardoor is er geen noodzaak meer om elitaire kunst specifiek te financieren. Het onderhouden van musea, concertzalen en voorzieningen zoals muziekscholen en bibliotheken behoren wel tot de overheidstaken. De Openbare Bibliotheek in het bijzonder is een basisvoorziening om informatie te kunnen delen en te verspreiden in de samenleving. Juist een bibliotheek als mediacentrum kan een brug vormen tussen het beschikbaar stellen en het verspreiden van betrouwbare en gevalideerde informatiebronnen. Het integreren van verschillende informatiebronnen en mediavoorzieningen zullen van een bibliotheek een voorportaal van de kennis en informatievoorziening kunnen maken. Bewegen is goed voor de ontwikkeling van het lichaam, de ontmoeting en de integratie. Sportvoorzieningen zijn beschikbaar voor iedere inwoner en dragen bij aan de integratie.


<< Meningsuiting & Veiligheid | … | Infrastructuur & Wonen >>