Buitenland & Vluchtelingen

Buitenland

Evenzo als we voor een volledige Nederlandse seculiere maatschappij zijn, staat de Atheïstisch Seculiere Partij ook voor een religieus neutrale invulling van Europa. Het nieuwe Europa streeft een volledige scheiding van staat en religie na. De Atheïstisch Seculiere Partij streeft naar een volledig transparant democratisch Europa na dat uitgaat van de burgers. Wat globaal kan moet globaal, wat niet globaal kan moet Europees, wat niet Europees kan moet nationaal, enzovoort. Uiteindelijk moeten regels mondiaal en universeel gelden. De voorwaarde is dat dan ook alle ‘overheden’ transparant en democratisch zijn. Alleen dan mogen verantwoordelijkheden worden verlegd. De verhoging van de belastingdruk op multinationals en de allerrijksten dient internationaal te worden gecoördineerd zodat armoede en opwarming van de aarde internationaal bestreden kunnen worden. Belastingparadijzen en profijtelijke wetgeving moeten worden ontmanteld. Verdragen als CETA, TTiP en TiSA, die op niet transparante wijze tot stand zijn gekomen, dienen te worden afgewezen.


Vluchtelingen

Het westelijke deel van Europa kent vanaf 1945 al zeventig jaar geen landsoorlogen. Is het dan vreemd dat mensen uit geweldshaarden en onderdrukking naar Europa vluchten? Nee. Sterker nog: Europa kan dit als een compliment beschouwen. Europa moet actief stappen nemen om te komen tot een regulering van de onomkeerbare volksverhuizing. Een mogelijke invulling kan zijn de vluchtelingen op te vangen in landen nabij de landen van herkomst zodat dit goedkoper kan worden gerealiseerd. De Verenigde Naties wordt gevraagd mogelijkheden te onderzoeken door vluchtelingenorganisatie UNHCR, om ‘safe havens’ te realiseren om de concentraties vluchtelingen ter plekke een tijdelijke toekomst te bieden die meer is dan alleen opvang. Door een veel sterker en proactief ontwikkelingssamenwerkingsbeleid kunnen dergelijke oplossingen in voldoende mate gerealiseerd worden. Het opnemen van vluchtelingen in Nederland kan niet worden vermeden. We zullen vluchtelingen in contact brengen met onze seculiere samenleving die uit gaat van de mensenrechten en geen privileges geeft aan welke religie dan ook. Uitgaande van het sociale humaniteitsprincipe wordt de vluchteling als individu vanuit de eigen identiteit benaderd zonder groepsdruk en/of geloofsdogma. Iedere vluchteling krijgt de mogelijkheid bij te dragen aan de samenleving waarin deze wordt ondergebracht.


<< Onderwijs & Gezondheidszorg | … | Meningsuiting & Veiligheid >>