Inleiding – Standpunten

Onze standpunten gaan over zaken die voor jou van belang zijn als je voor een seculiere samenleving bent. Het creëren van een ‘religieus neutrale maatschappij’ is de rode draad in het bepalen van onze beleidsstandpunten. Dit beleid is erop gericht het welzijn van alle ingezetenen van Nederland te bevorderen, dit op een duurzame en vreedzame wijze te realiseren en daarna ook te waarborgen.

De seculiere samenleving biedt iedereen de individuele vrijheid om als vrijdenkend en zelfstandig handelend mens zonder overheids- en geloofsbetutteling zijn eigen keuzes te kunnen maken zonder daarbij anderen te schaden en zo bij te dragen aan de samenleving. De seculiere samenleving gaat uit van de gelijkwaardigheid van ieder mens. De persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van elke persoon gaat uit van de menselijke waarde zoals solidariteit met de medemens, de natuur en het milieu.

Mondiaal heeft Nederland op vele gebieden al eerder taboes doorbroken. Als land zullen we dit ook voor diverse andere globale thema’s oppakken. De Atheïstisch Seculiere Partij wil deze lijn doortrekken door nationaal en internationaal volledige scheiding van staat en religie na te streven. Onze ambitie is dat de internationale gemeenschap – ook in de toekomst – een voorbeeld kan nemen aan de wijze waarop de ingezetenen van Nederland met elkaar samenleven in een seculiere samenleving waarin individuele vrijheid en diversiteit tot hun recht komen.

Onderwijs moet als fundament dienen om de nationale en internationale divers gevormde samenlevingen te integreren en te socialiseren. Om goed voorbereid te zijn op de uitdagingen waar de wereld nu voor staat, moeten de traditionele vakken (rekenen en talen) veel eerder worden aangevuld met vakken die focussen op globale problematiek met betrekking tot milieu, armoede, politiek en mensenrechten. Hiermee levert het onderwijs een bijdrage aan de burgerschapsvorming van de ingezetenen.

Het is ook een taak van de overheid om het kritisch en zelfstandig denken van de bevolking te bevorderen door middel van TV, internet en andere (sociale) media. Hiermee kunnen ingezetenen beter leren begrijpen wat polariserende retoriek inhoudt en kunnen duiden en uitleggen wat er allemaal speelt in de wereld en hoe je vergiftigende propaganda beter kunt herkennen en relativeren.

<< Moraal en Respect |…| Democratie & Overheid >>