Tweede Kamerverkiezingen 2017

SEPTEMBER 2016

Religieus neutraal betekent een volledige scheiding van staat en religie. Er zijn geen verschillen, uitzondering of privileges tussen gelovigen en seculieren. De wetten en rechtspraak gaan uit van het gelijkheidsprincipe. De wetgeving en rechtspraak is voor iedereen gelijk en geldt voor alle burgers. Iedere vorm van discriminatie, uitsluiting en parallelle gemeenschapsvorming is onwenselijk in een religieus neutrale samenleving. De integratie van de samenleving komt tot zijn recht als het funderend onderwijs volledig gratis en openbaar is en niet is onderverdeeld in de vele verschillende vormen van bijzonder geloofsonderwijs. Het onderwijs is wetenschappelijk geborgd en richt zich op de individuele ontplooiing, ontwikkeling, kwalificatie, burgerschapsvorming en deelname aan de samenleving.

Klik op de verschillende onderwerpen om onze standpunten te lezen: