standpunt_veiligheidDe veiligheid mag nooit ten koste gaan van de privacy van het individu. Als burger/ingezetene van Nederland moet je je vrij kunnen bewegen ongeacht je etniciteit, geaardheid en/of handicap, zonder gecontroleerd of bespied te worden. Camerabewaking mag hoogstens onder kader stellende regels worden toegestaan en dient getoetst te worden. De opgenomen beelden dienen op basis van privacy regels voor een zo kort mogelijke vastgestelde termijn te worden opgeslagen en daarna definitief te worden verwijderd.

Terrorisme is nooit volledig te bestrijden. Iemand kan altijd met een mes willekeurige mensen belagen. De overheid kan ervoor zorgen dat het duidelijk wordt gemaakt dat terroristen geen vertegenwoordigers zijn van een gehele bevolkingsgroep of geloofsgroep. De overheid moet laten zien hoe deze afsplitsingen geduid en bestreden moeten worden ter voorkoming van chaos en angstzaaiing. Waakzaamheid blijft geboden, maar eenlingen die met hun xenofobisch gedrag ontsporen om angst te zaaien door hun identificatie met dergelijke groepen, kunnen helaas niet worden voorkomen. Door voorlichting en informatie kunnen mogelijke kiemen worden bestreden.

Angst onder de bevolking mag niet misbruikt worden om een stap te zetten in de richting van een politiestaat die dan mogelijk kan uitmonden in een stap in de richting van een fascistische maatschappij. Hier mogen de overheid en politiek niet van wegkijken. Een parallelle samenleving van tribale en geloofsgroepen moet te allen tijde worden voorkomen en bestreden.