Veganisme: de goede en slechte voor en tegen argumenten

LET OP: De tweede donderdagavond van de maand is de Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede in de Fermerie te Deventer. Na vier seizoenen op de eerste donderdagavond van de maand gaan we nu over naar de tweede donderdagavond en we starten 14 september 2017 om 20:00 uur. De Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede wordt door De Vrije Gedachte in samenwerking met de Atheïstisch Seculiere Partij. Iedereen die zich aangetrokken voelt om open over actuele, wetenschappelijke en/of politieke onderwerpen te discussiëren is welkom. Op 14 september 2017 ontvangen we Leon Korteweg bestuurslid van De Vrije Gedachte, hij zal komen spreken over het onderwerp:

Veganisme: de goede en slechte voor en tegen argumenten

Voor Leon is veganisme een goed idee om zo plantaardig mogelijk te eten en te leven. Leon Korteweg is naast dat hij schrijft voor Skepter, de Vrijdenker en Jalta.nl ook actief als teamlid van het Guerrilla Skepticism op Wikipedia. Hij zal kijkende door zijn scepsisbril het veganisme versus het carnisme in zijn lezing ontleden. Denk hierbij aan de drogredenen die vleeseters graag gebruiken en de complottheorieën die verstokte veganisten erop na houden. De vleesetende bestuurslid Catherine de Jong van de Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft wel een punt ten aanzien van de gezondheid van mens en dier. Daartegenover staat de milieufilosoof Floris van den Berg die rabiaat ingaat op de immoraliteit van het vleeseten. Wel ligt er aan die kant een punt in relatie tot de bio-industrie en de impact die dat heeft op de leefomgeving. Deze twee uitersten zullen door Leon vanuit zijn middenpositie worden belicht. In de aansluitende discussie zal worden ingegaan op de posities die je als mens kunt innemen zonder elkaar te verketteren. Wil je zicht krijgen op het veganisme en wil je meedoen aan de discussie kom dan aanstaande donderdagavond 14 september om 20:00 uur naar de Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede in de Fermerie te Deventer.

Vrijdenkers, sceptici, humanisten, godsvrije en atheïstische mensen en anderen (uit Oost-Nederland) ontmoeten elkaar elke tweede donderdagavond van de maand onder het genot van een drankje in De Fermerie te Deventer om te discussiëren over actuele onderwerpen.
We beginnen om 20:00 uur en zullen rond 22:00 uur de discussie afronden. De drankjes zijn voor eigen rekening. Als u zelf onderwerpen wilt aandragen kunt u dat aan ons doorgeven. We staan open voor een bijdrage in de kosten voor het organiseren van de maandelijkse Vrijdenkersborrel Deventer.

Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede Deventer | Donderdagavond 14 september 2017 |
20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) | De Fermerie – Muggeplein 9 – 7411 NW Deventer
Geef je op door een e-mailtje te sturen naar:
deventer@devrijegedachte.nl of deventer@asp-politiek.nl

Elke tweede donderdagavond van de maand is de Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede.
In 2017 zijn het de volgende data: 12 oktober, 9 november, 14 december. In 2018 komen we op: 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14juni en 12 juli bij elkaar. Noteer deze alvast in uw agenda.