Uitsluitend religieus neutraal openbaar onderwijs

Scheiding van staat en religie is ook scheiding van onderwijs en geloof.

Aangewakkerd door het weghalen van een kleine 600 kinderen uit de vermeende Gülen-scholen, is de discussie over het ‘heilige’ principe van de ‘vrijheid van onderwijs’ weer springlevend.

De Atheïstisch Seculiere Partij kiest al vanaf haar oprichting principieel voor het invoeren van uitsluitend religieus neutraal openbaar onderwijs. Al het onderwijs is openbaar en is voor iedereen vrij toegankelijk. Het onderwijs is altijd wetenschappelijk geborgd en wordt altijd pedagogisch-didactisch kwalitatief gefundeerd uitgevoerd.

Het openbaar onderwijs gaat uit van het gelijkheidsprincipe, de ontplooiing van ieders talenten die aansluiten op de ontwikkelingskwaliteiten en bij draagt aan brede oriëntatie op opleidings- en beroepsperspectieven. Uitsluitend religieus neutraal openbaar onderwijs legt een stevige basis van taal-, reken- en sociale vaardigheden, geografie, biologie en wetenschap. Burgerschapsvorming moet een essentieel onderdeel van het onderwijsprogramma en dient uit te gaat van het maatschappelijke erfgoed van historie, cultuur, wetenschap en techniek. Het is overduidelijk dat dit het beste kan plaatsvinden in een onderwijsomgeving die gericht is op sociale integratie en maatschappelijke socialisatie, die ingaat op de globalisering en inzicht te geven in alle culturen.

Scheiding van staat en religie is ook scheiding van onderwijs en geloof. Religieuze invulling van het onderwijs op de zogenoemde ‘bijzondere geloofsscholen’ is ongewenst voor de integratie in de samenleving. Geloofsrichtingen hebben niet het recht om hun levensvisie indoctrinerend op te dringen aan kinderen en specifieke wetenschappelijke kennis uit te sluiten. Onderwijs dient niet te worden gegeven vanuit een vorm van religie noch op de basisscholen, noch op het voortgezet onderwijs, noch op de colleges voor middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Geen enkele vorm van religie mag in het onderwijs opgelegd worden.

De moderne globaliserende samenleving kent een grote diversiteit aan levensvisies, perspectieven, technologische vernieuwingen en wetenschappelijke inzichten die aan bod moeten komen in het onderwijs. Het is ongewenst om kinderen af te schermen en hen alleen op te laten groeien naar het ‘eigen’ veilige, en enige ‘goede’ op ‘geloof’ ingevulde wereldbeeld. Hiermee wordt de segregatie van verschillende groepen mensen in onze samenleving versterkt. Het is tijd om voorgoed te stoppen met de onzinnige religieuze scheiding van scholen op grond van geloof en/of andere pseudowetenschappelijke richtingen.

Zoals de filosoof Daniel Dennett stelt: “Scholen geven geen onderwijs vanuit één religie maar over alle religies.” Je geeft juist onderwijs over alle religies, levensbeschouwingen en filosofische bespiegelingen om onafhankelijk kritische denkende en zelfbewuste en zelfstandig handelende medeburgers op te leiden.

Hans de Vries,
voorzitter van de Atheïstisch Seculiere Partij,
13 september 2016.

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.