Thema Zorg

De komende jaren zullen we als samenleving een wereldwijde gezondheidscrisis achter ons laten. Ook moeten misstanden zoals wachtlijsten en hoge werkdruk in de jeugdzorg aangepakt worden. Dat betekent dat het thema zorg niet onderbelicht mag raken. Als ASP kunnen we lokaal niet voor deze verantwoordelijkheid wegkijken. Zorgpersoneel moet wat de ASP betreft daar waar mogelijk door de gemeente worden ondersteund, zowel financieel als in het wegnemen van bureaucratie en overbelasting door werkdruk. Bovendien moet er meer worden geïnvesteerd in ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking. De menselijke maat moet worden teruggebracht en zorg moet weer een topprioriteit worden.

Het eigen thema standpunt van de ASP over Zorg is gepubliceerd in het verkiezingskatern Stedendriehoek Deventer van 9 maart 2022. 

Please follow and like us: