Thema Wonen en woningbouw

De wooncrisis heeft voor de ASP de hoogste prioriteit. Een veilige en betaalbare woning is immers een fundamenteel mensenrecht. We willen in onze gemeente inzetten op het voldoen aan de woonbehoefte van alle doelgroepen, zoals studenten, starters, ouderen, mantelzorgers en mensen met een beperking. Daarvoor willen we op een slimme wijze bestaande panden benutten voor gebruik als woning en dat verder aanvullen met de bouw van meer woningen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De ASP vindt het daarbij belangrijk dat er een goede mix van verschillende type woningen en bewoners ontstaat zodat sociaaleconomische segregatie wordt bestreden.

Het ASP Standpunt is gepubliceerd in het verkiezingskatern Stedendriehoek Deventer van 9 februari 2022.

Please follow and like us: