Thema Meedoen en welzijn

Meedoen en welzijn draait wat ons betreft om het waarborgen en verbeteren van de sociale verzorgingsstaat en het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen. De gemeente moet investeren in zorg en aandacht voor kwetsbare en minder kapitaalkrachtige burgers. Ze zijn geen probleem, maar een gelegenheid voor de gemeente om hulp te verlenen. Het is erg belangrijk dat mensen worden gestimuleerd om gezond te eten en voldoende te bewegen. De inrichting van onze openbare ruimte moet daaraan bijdragen. Mensen met een beperking of chronische ziekte, alsook de mensen die naar hen omkijken zoals mantelzorgers, verdienen extra steun.

Het ASP Standpunt is gepubliceerd in het verkiezingskatern Stedendriehoek Deventer van 16 februari 2022.

Please follow and like us: