The Freedom of Thought Report 2017

Maandelijks op de tweede donderdagavond van de maand organiseren De Vrije Gedachte en de ASP (Atheïstisch Seculiere Partij) de vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer. Op de Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede van 14 december 2017 zullen we aandacht besteden aan de mensenrechten.  Hans de Vries (voorzitter van de ASP) zal de topics bespreken van:

The Freedom of Thought Report 2017

Op 10 december 2017 is 69 jaar geleden dat de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) hebben aangenomen. Voor de zesde keer op rij brengt de ‘International Humanist and Ethical Union (IHEU) The Freedom of Thought Report’ uit. Het rapport van de Internationale Humanistische Ethische Unie gaat in op de discriminatie en vervolging van niet-gelovigen, humanisten en atheïsten in de wereld. In welke landen staat de ‘vrije gedachte’ onderdruk en welke gevolgen heeft dit voor de godsvrije mensen in die landen. Het rapport gaat in op de volgende vier thema’s: de grondwetsrechten, de rechten op onderwijs voor kinderen, het recht op vrijheid van meningsuiting en de rechten van niet-gelovigen op belangenbehartiging, vergaderen en demonstreren. De ranking-index rond de thema’s zal worden gepresenteerd.

Hoe kunnen we de aanslagen en vervolgingen op niet-gelovigen, humanisten en atheïsten in de aangeklaagde landen aan de kaak stellen? Op welke wijze kunnen we de ernstige waargenomen tendensen van discriminatie ten opzichte van niet-gelovigen, humanisten en atheïsten onder de aandacht brengen? Op de vrijdenkersmeeting zullen deze vragen ter discussie stellen. Kom naar Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede op donderdagavond 14 december om acht uur in de Fermerie te Deventer.

Vrijdenkers, sceptici, humanisten, godsvrije en atheïstische mensen en anderen (uit Oost-Nederland) ontmoeten elkaar elke tweede donderdagavond van de maand onder het genot van een drankje in De Fermerie te Deventer om te discussiëren over actuele onderwerpen.
We beginnen om 20:00 uur en zullen rond 22:00 uur de discussie afronden. De drankjes zijn voor eigen rekening. We staan open voor een bijdrage in de kosten voor het organiseren van de maandelijkse Vrijdenkersborrel Deventer.

Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede Deventer | Donderdagavond 14 december 2017 | 20:00 uur
De Fermerie – Muggeplein 9 – 7411 NW Deventer
Geef je op door een e-mailtje te sturen naar:
deventer@devrijegedachte.nl of deventer@asp-politiek.nl

De Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede is

elke tweede donderdagavond van de maand

De volgende Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede Deventer zijn in 2018
op 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli.

 

Please follow and like us: