Strikte scheiding van staat en kerk is een noodzaak

 Strikte scheiding van staat en kerk is een noodzaak
Paul cliteur & Floris van den Berg tekenen op 28 okt. '14 petitie scheiding S & K

De scheiding tussen kerk en staat is een belangrijk principe in vrije samenleving. Met dit principe onderscheiden liberale democratieën zich namelijk van totalitaire theocratieën als bijvoorbeeld Iran en Saoedi-Arabië. In Nederland zijn kerk en staat gescheiden denken veel mensen. Maar is dat eigenlijk wel zo?

De scheiding tussen kerk en staat is in Nederland allesbehalve volledig. Denk hierbij aan het randschrift op de Nederlandse 2-euromunt ‘god zij met ons’, de formulering ‘bij de gratie Gods’ bij staatshoofdelijke ondertekening van wetten, maar ook gemeenten die de raadsvergadering formeel openen en sluiten met een ambtsgebed. Het zijn tradities uit vervlogen tijden, toen Nederland nog christelijk en verzuild was. In het moderne ontzuilde Nederland passen deze tradities niet meer.

Een ander punt van aandacht is de godsdienstvrijheid. Deze vrijheid is grondwettelijk stevig gewaarborgd. In artikel 6 is de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging verzekerd. Maar met deze formulering is iets mis. Godsdienst wordt apart genoemd, terwijl het begrip levensovertuiging het begrip godsdienst al impliceert. Het gevolg is dat religie in Nederland bevoordeeld wordt. Godsdienst krijgt op het terrein van wetgeving ruimte die niet-religieuze levensovertuigingen niet krijgen.

De volgende voorbeelden illustreren de voorkeursbehandeling die religie ten deel valt: onverdoofde slacht, kinderbesnijdenis, vrijstelling van Onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebedshuizen. Met andere woorden, religie kan bij de overheid rekenen op vele privileges. Niet-religieuze levensovertuigingen, zoals bijvoorbeeld het atheïsme en het humanisme, worden gediscrimineerd.

Bovenstaande misstanden aanpakken blijkt lastig, zo niet onmogelijk. Burgers die dergelijke misstanden aankaarten hebben aan de Grondwet onvoldoende houvast. Het is belangrijk dat deze situatie gaat veranderen. De Grondwet moet worden aangepast.

Op 28 oktober hebben de Atheïstisch Seculiere Partij en het Atheïstisch Verbond een petitie gelanceerd, met als doel de scheiding tussen kerk en staat grondwettelijk vast te leggen. De petitie roept de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement op om zeer binnenkort stappen te zetten die er in resulteren dat de overheid zich op levensbeschouwelijk gebied strikt neutraal zal opstellen. Vooruitlopend daarop moet de overheid bovendien vanaf heden de beoogde neutraliteit in praktijk brengen als was die reeds geborgd in de Grondwet.

Nederland moet het voorbeeld van Frankrijk volgen, waar kerk en staat sinds 1905 wettelijk zijn gescheiden (séparation des Églises et de l’État, de zogenoemde laïcité) en sinds 1958 bovendien grondwettelijk.

De presentatie van de petitie vond plaats direct na het in Groningen gehouden debat ‘God: privé of openbaar?’. De bekende filosofen Floris van den Berg (Universiteit Utrecht) en Paul Cliteur (Universiteit Leiden) ondertekenden als eerste de petitie.

De Atheïstisch Seculiere Partij en het Atheïstisch Verbond hopen dat velen in Nederland deze petitie zullen ondertekenen. De grondwettelijke bescherming van onze vrijheden is immers een burgerzaak.

Hans de Vries
voorzitter van de Atheïstisch Seculiere Partij.

Teken dan de petitie! – http://scheidingstaatkerk.petities.nl

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.