Stop met de door religie opgelegde vrije dagen

Stop met het cultuur-relativistisch denken, kies voor religieus neutraal.

We kennen in Nederland minder vrije dagen dan in de meeste andere Europese landen. Die vrije dagen die we hebben zijn door het christelijk geloof bedachte dagen zoals Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag en de Kerstdagen. Drie remonstrantse theologen stellen nu voor om de tweede pinksterdag in te ruilen voor een vrije dag met het Suikerfeest. Wat is dit voor een ridicuul multiculturalisme? Blijkbaar proberen religieuze minderheden onverminderd hun bizarre vieringen op te dringen aan de ongelovige meerderheid.

Het is onbegrijpelijk en onwenselijk dat in een seculiere samenleving geloofsrituelen in de vorm van verplichte vrije dagen worden opgelegd. Het is zelfs zo erg dat basisscholen onder cultuur-relativistische druk feesten, dansen en muziekvoorstellingen aanpassen om de tere ‘geloofszieltjes’ van kinderen maar niet te kwetsen. Waar zijn we tegenwoordig mee bezig? De tolerantie slaat door in het tolereren van de intolerantie. Net zoals moraal en ethiek alleen maar door religie zouden zijn ingegeven en geclaimd mogen worden, is dit een misvatting.

We zouden (als er dan al verplichte vrije dagen dienen te zijn) veel meer moeten kijken naar dagen die voor iedereen relevant zijn. Denk hierbij aan 1 mei Dag van de Arbeid, 4 mei Dodenherdenking, 5 mei Bevrijdingsdag, 10 december de Dag van de mensenrechten en 12 februari Darwin-dag. Zo zijn er zeker nog andere dagen te vinden die voor ieder mens een waarde hebben.

Uitgaande van een religieus neutrale invulling, dus van een seculiere samenleving, is het ongewenst dat godsdiensten religieuze uitingen aan anderen opdringen (ook) door landelijke verplichte vrije dagen.

Hans de Vries, voorzitter
3 juni 2017

%d bloggers liken dit: