STEM OP LIJST 11: ASP DEVENTER

Bekijk de pitch van Hans de Vries lijsttrekker van de ASP (Atheïstisch Seculiere Partij) Deventer voorafgaand aan het slotdebat.

De meest gelijkwaardige samenleving is een seculiere die religieus neutraal is!

Wij gaan voor een ongelofelijk seculier Deventer:

  • Openbaar onderwijs voor iedereen gelijk,
  • Duurzame en betaalbare huurwoningen voor iedereen,
  • Invoeren van het basisinkomen,
  • Gelijkwaardigheid om een parallelle samenleving te voorkomen,
  • Elke wet geldt voor iedereen gelijk.

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens vormt de basis van onze politieke keuzes.

Onderwijs

De ASP vindt dat alle kinderen hetzelfde openbare rationele basisonderwijs dienen te volgen. Wij zijn ervan overtuigd dat op deze wijze de gelijkwaardigheid van kinderen, dus ook van de latere volwassenen, in de samenleving wordt bevorderd. De laatste school in een dorp/wijk/buurt is een openbare school.

Wonen

Er moet een breed aanbod van sociale huurwoningen en (huur)woningen voor de middeninkomens zijn en worden gestopt met de verkoop van sociale huurwoningen. Bruikbare kantoorgebouwen moeten bewoonbaar gemaakt worden.

Duurzaamheid en energie

Deventer moet in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele energie. De gemeente moet investeren in zonnepanelen, rivierstroom, windturbines en particuliere duurzame initiatieven subsidiëren.

Samenleving

De Deventer samenleving is religieus neutraal waarin de scheiding van gemeente en religie volledig is doorgevoerd. Elke vorm van (buitenlandse) financiering van religieuze instellingen is ongewenst. Een parallelle samenleving moet te allen tijde worden voorkomen.

 

Please follow and like us: