Schaf de 60 religieuze wetten af

Uit onderzoek is gebleken dat er minimaal 60 wetten zijn die religieus ingegeven zijn, samen met de vele financieringen die religieuze groepen maatschappelijk bevoorrechten ten opzichte van niet-gelovigen. Op grond van ons derde primaire uitgangspunt ‘Een wet die geldt voor iedereen gelijk’ (One Law for All) stellen wij voor om deze wetten af te schaffen.

We wijzen erop, dat dit onderzoek met al z’n zestig wetten en wetsartikelen op het eerste gezicht gortdroge stof is. Op het tweede gezicht blijkt dat de Nederlands wet in een overstelpend aantal voorbeelden fundamenteel anders luidt voor christenen (protestanten en katholieken) en in een paar gevallen voor islamieten en joden.

Gezien het feit, dat steeds meer Nederlanders praktisch gesproken zonder godsdienst (seculier dus) leven, worden deze religieus ingegeven genaamd “Religiante Wetten” steeds onhoudbaarder in een religieus neutrale samenleving waar de volledig scheiding van staat en religie door ons wordt nagestreefd. De vraag is niet of ze afgeschaft worden, maar wanneer.

Dit is een schreeuwend voorbeeld van het Orwelliaanse

  • “All animals are equal, but especially the christian animals are more equal”.

Voor de duiding geven we hierbij een nadere uitleg van het begrip ‘religiant’ dat in het onderzoek wordt aangehaald als leidend gegeven.

“RELIGIANT” versus “RELIGIEUS”
Lees het hele onderzoek naar de 60 religieus ingegeven wetten

Als iemand van zichzelf verkaart, dat hij op zondag niet naar de winkel wil (of geen varkensvlees wil eten), dan is dat religieus en moet hij dat zelf weten.

  • Als iemand stelt, dat een ander (die niet in dat geloof participeert) ook niet op zondag mag winkelen, dan is dat religiant.

Als iemand veel wil bidden dan is dat religieus.

  • Als je je kinderen besnijdt, dan is dat religiant.

Als je een hoofddoekje wil dragen, vanwege je geloof, dan is het religieus.

  • Als vrouwen gedwongen worden, om datzelfde hoofddoekje te dragen, dan is het weer religiant.

Religieus is dus heel wat anders dan religiant. En dat maakt de term functioneel.

Eigenlijk zijn er twee soorten Religiante Wetten:
Wetten die niet voor christenen (en in mindere mate voor islamieten en joden) gelden en wel voor de rest. En wetten die alleen maar voor gelovigen gelden en juist niet voor de rest. Maar eigenlijk is het hetzelfde. Beiden zijn onacceptabel in een moderne, postindustriële, geïndividualiseerde maatschappij anno 2011 met het grootste deel van de burgerij, dat niet aan religie doet. De Religiante Wetten zijn eigenlijk te omschrijven als zestig maatschappelijke fossielen en moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft.

ASP 2011