Onze standpunten gaan over zaken die voor u van belang zijn als je voor een seculiere samenleving bent. Het creëren van een ‘religieus neutrale maatschappij’ is de rode draad in het bepalen van onze beleidsstandpunten. Dit beleid is erop gericht het welzijn van alle ingezetenen van Nederland te bevorderen, dit op een duurzame en vreedzame wijze te realiseren en daarna ook te waarborgen.

De seculiere samenleving biedt iedereen de individuele vrijheid om als vrijdenkend en zelfstandig handelend mens zonder overheids- en geloofsbetutteling zijn eigen keuzes te kunnen maken zonder daarbij anderen te schaden en zo bij te dragen aan de samenleving. De seculiere samenleving gaat uit van de gelijkwaardigheid van ieder mens. De persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van elke persoon gaat uit van de menselijke waarde zoals solidariteit met de medemens, de natuur en het milieu.


standpunt_werk          standpunt_onderwijs          standpunt_gezondheid          standpunt_veiligheid

 

%d bloggers liken dit: