Staat god boven de wet?

idkaart

Afgelopen vrijdag 18 februari 2012 ontsloeg de kantonrechter in Den Haag een orthodox-joodse man van rechtsvervolging. De man kon zich niet identificeren en kreeg een boete van 150 euro opgelegd. De man weigerde de boete te betalen omdat zijn geloof voorschrijft dat hij op sabbat (zaterdag) buiten de deur niets bij zich mag dragen, dus ook geen ID-kaart. De religieuze plicht weegt zwaarder dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland”, aldus persrechter Elkerbout.

Het kan niet waar zijn dat een rechter de godsdienstige uitgangspunten boven de nationale wetgeving stelt. De wet geldt voor ieder individu in gelijke mate het zelfde, dat noemen we rechtsgelijkheid. Het kan niet zijn dat groepen mensen zich beroepend op een religie zich niet aan de wet hoeven te houden. Niemand kan en mag zich boven de wet stellen.
Alle wetten gelden voor een ieder in gelijke mate. Geen uitzonderingen, geen privileges op grond van godsdienstvrijheid.

De advocaat Herman Loonstein van de aangeklaagde vindt dat Religieuze plichten de grenzen van de wet mogen oprekken (Volkskrant 21.02.12). Tevens is hij een Joodse moheel die volgens het Joodse geloof besnijdenis mag uitvoeren. Kennelijk denken mensen dat zij op basis van hun religie zich in sommige gevallen boven de wet mogen stellen.

Dinsdag 21 februari ’12 heeft het Openbaar Ministerie (OM) terecht besloten, in onze ogen, om tegen de uitspraak van de kantonrechter in beroep te gaan. Een hogere rechter zal zich nu buigen over de vraag of een joodse man een boete mag weigeren te betalen, omdat hij van zijn geloof op sabbat geen ID-kaart op zak mag hebben. Het

De Atheïstisch Seculiere Partij denkt even mee en verwijst naar punt 3 van haar primaire programma:

Er is maar één wet en die geldt voor iedereen, dus geen aparte wetten voor welke religies dan ook.

Het wordt tijd dat de scheiding van religie en staat volledig als toetssteen van de samenleving en rechtspleging wordt geaccepteerd en toegepast.

Het bestuur ,
22 februari 2012

Please follow and like us:

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.