SEMI-RELIGIE

Ook in het nieuwe jaar blijven we maandelijks op de tweede donderdagavond van de maand de vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer organiseren. De Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede wordt georganiseerd door de ASP (Atheïstisch Seculiere Partij) en De Vrije Gedachte (DVG). Op 11 januari 2018 bespreekt Max Waterman (vaste bezoeker) het fenomeen:

SEMI-RELIGIE

In hoeverre wordt een samenleving die vandaag de dag behoorlijk ontkerkelijkt is zoals de onze, nog beïnvloed door religie? Wat zijn de latente symptomen van de aanwezigheid van godsdienst in een samenleving bij mensen die niet meer (actief) gelovig zijn? Hoe verklaar je dat een samenleving die het secularisme grotendeels omarmt onder bepaalde omstandigheden weer terug lijkt te vallen in politieke vormen van religiositeit? Vaste gast van de Tafel van de Rede, Max Waterman vervult dit keer zelf de rol van spreker en trapt het nieuwe kalenderjaar af met een beschrijving van het fenomeen dat in zijn ogen aan deze vragen ten grondslag ligt en waarvoor hij een nieuwe term introduceert: Semi-religie. Wat is het, waar zien we het in terug en hoe kunnen we ermee omgaan? Ook benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Schuif gezellig aan en discussieer mee bij de Tafel van de Rede.

Kom naar Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede op donderdagavond 11 januari 2018 om acht uur in de Fermerie te Deventer. Vrijdenkers, sceptici, humanisten, godsvrije en atheïstische mensen en anderen (uit Oost-Nederland) ontmoeten elkaar elke tweede donderdagavond van de maand onder het genot van een drankje in De Fermerie te Deventer om te discussiëren over actuele onderwerpen. We beginnen om 20:00 uur en zullen rond 22:00 uur de discussie afronden. De drankjes zijn voor eigen rekening. We staan open voor een bijdrage in de kosten voor het organiseren van de maandelijkse Vrijdenkersborrel Deventer.

Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede Deventer | Donderdagavond 11 januari 2018 | 20:00 uur
De Fermerie – Muggeplein 9 – 7411 NW Deventer
Geef je op door een e-mailtje te sturen naar:
deventer@devrijegedachte.nl of deventer@asp-politiek.nl

De Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede is

elke tweede donderdagavond van de maand

De volgende Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede Deventer zijn
8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli.

Please follow and like us: