Samenleving religieus neutraal NU

No religion should determine the society

                                   Geen enkele religie mag de samenleving bepalen                               Kies voor een religieus neutrale invulling van de samenleving
Humaniteit is voor iedereen


  No religion should determine the society
Choose for a religious neutral society
Humanity is for All

Een reactie plaatsen

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

%d bloggers liken dit: