Participatieve politiek

Maandelijks op de tweede donderdagavond van de maand organiseren De Vrije Gedachte en de ASP (Atheïstisch Seculiere Partij) de vrijdenkersmeeting Tafel van de Rede Deventer. Op de Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede van 8 februari 2018 presenteren we een interview met libertair rechtswetenschapper Thom Holterman over het onderwerp:

Participatieve politiek

Lokaal gemeentelijk/stedelijk niveau biedt de mogelijkheid om vorm te geven aan meer participatieve politiek. Aan het einde van de jaren zeventig promoveerde Thom Holterman op het onderwerp de “paradox van een anarchistische staatsopvatting”. Vanuit het libertair rechtswetenschappelijke perspectief belicht hij de verschillende mogelijkheden van andere democratische vormen. In het interview gaat hij in op verschillende vormen van zelfbestuur en directe democratie. Hoe kunnen confederale structuren bijdragen aan een andere invulling van het publieke bestuur van gemeenten en regio’s? Hannah Arendt heeft de mogelijkheden van de radenstructuren weergegeven. De wortels van het ‘municipalisme’ van de sociaal-ecologist Murray Bookchin worden geschetst. Volgens Milton Kotler bieden vormen van directe democratie mogelijkheden om als tegenmacht op te treden tegen de staat c.q. de centrale overheden. De discussie zal gaan over de weg die we als bevolking moeten bewandelen om de praktijk van lokale controle ons eigen te maken.

Ook benieuwd naar de route die we kunnen bewandelen om te komen tot lokale directe democratie? Schuif gezellig aan en discussieer mee bij de vrijdenkersmeeting Tafel van de Rede.

Kom naar Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede op donderdagavond 8 februari 2018 om acht uur in de Fermerie te Deventer. Vrijdenkers, sceptici, humanisten, godsvrije en atheïstische mensen en anderen (uit Oost-Nederland) ontmoeten elkaar elke tweede donderdagavond van de maand onder het genot van een drankje in De Fermerie te Deventer om te discussiëren over actuele onderwerpen. We beginnen om 20:00 uur en zullen rond 22:00 uur de discussie afronden. De drankjes zijn voor eigen rekening. We staan open voor een bijdrage in de kosten voor het organiseren van de maandelijkse Vrijdenkersborrel Deventer.

Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede Deventer | Donderdagavond 8 februari 2018 | 20:00 uur
De Fermerie – Muggeplein 9 – 7411 NW Deventer
Geef je op door een e-mailtje te sturen naar:
deventer@devrijegedachte.nl of deventer@asp-politiek.nl

De Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede is

elke tweede donderdagavond van de maand

De volgende Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede Deventer zijn 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni en 12 juli 2018.

 

Please follow and like us: