Oprekken van artikel 23 – voor wie is dat bedoeld?

ReligieRubrix

Oprekken van artikel 23 – voor wie is dat bedoeld?

Na zowat 100 jaar wordt de inhoud van het grondwetsartikel 23 afgestoft en opgerekt.
Wat de onderwijsraad voorstelt is het verruimen van de richtingsmogelijkheden voor het stichten van scholen. Zo wordt de nieuwe wet “in het huidige maatschappelijk perspectief geplaatst” maar blijft de essentie gehandhaafd.

Het stichten van bijzondere scholen wordt door de overheid bekostigd.
Ouders kunnen hierdoor hun kinderen het eigen eenzijdige onwetenschappelijke wereldbeeld gaan onderwijzen. Richtingen als New Age zwevers, creationisten of Scientology clubs worden nu ook opgeroepen om op basis van hun levensbeschouwing een school op richten.

Read more

Staat god boven de wet?

idkaart

Afgelopen vrijdag 18 februari 2012 ontsloeg de kantonrechter in Den Haag een orthodox-joodse man van rechtsvervolging. De man kon zich niet identificeren en kreeg een boete van 150 euro opgelegd. De man weigerde de boete te betalen omdat zijn geloof voorschrijft dat hij op sabbat (zaterdag) buiten de deur niets bij zich mag dragen, dus ook geen ID-kaart. De religieuze plicht weegt zwaarder dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland”, aldus persrechter Elkerbout.

Read more

De hel was HEEL

Misbruik Jongens RKK Priesters

De hel was HEEL

De katholieke kerk houdt niet op ongunstig in het Nieuws te komen. De afgelopen jaren kwam het seksuele kindermisbruik binnen de katholieke kerk uitgebreid aan het licht. Waar men kon, heeft men dat in de doofpot gestopt.
Uitgaande van de katholiek/christelijke geloofsleer dient men op aarde te lijden, om in de hemel te komen. Dit principe van het aardse lijden heeft men in Heel nogal letterlijk in de praktijk gebracht.
In de jaren 50, u weet wel, die tijd van “het tuinpad van m’n vader” en toen “geluk nog heel gewoon was”, werd onder verantwoordelijkheid van de katholieke kerk in het Limburgse plaatsje Heel een geheel nieuwe lijdensepisode toegevoegd.

Read more

Kunnen we niet overstappen naar een republiek?

 

Republiek-Nederland 29 augustus 2011

Waarom durven de politieke partijen niet daadwerkelijk een keuze te maken voor een vooruitstrevende en moderne invulling van de Nederlandse staatsinrichting. Voor het publiek ambt van een staatshoofd past in onze ogen geen erfelijk overdraagbaar koningschap. Hierbij wordt ingegaan tegen het gelijkheidsprincipe van grondwetsartikel één.

Read more

Vrijheid van onderwijs en de godsdienstige invulling daarvan

Vrijheid-van-Onderwijs
Vrijheid van onderwijs en de godsdienstige invulling daarvan

Laat ik beginnen met het ultieme Nederlandse principe “vrijheid van onderwijs“, vastgelegd in artikel 23 van de grondwet. Ik heb wel eens aan buitenlandse vrienden gevraagd, waar men dan aan denkt. Meestal krijg je dan een opsomming van waardevrije en onafhankelijk ingevulde uitspraken. Men denkt dan aan het volgende: Iedereen kan onafhankelijk onderwijs volgen, waarin de gemeenschappelijke culturele waarden van de samenleving worden overgedragen. Daarbij gaat men uit van het principe, dat dit onderwijs voor iedereen gelijk is en dat het onderwijs er is voor kinderen, jongeren en volwassenen. En dat de lerende met de te verworven kennis alle mogelijkheid krijgt om zich in de maatschappij als persoon te kunnen ontplooien, zich te ontwikkelen en te participeren.

Read more

%d bloggers liken dit: