De hel was HEEL

Misbruik Jongens RKK Priesters

De hel was HEEL

De katholieke kerk houdt niet op ongunstig in het Nieuws te komen. De afgelopen jaren kwam het seksuele kindermisbruik binnen de katholieke kerk uitgebreid aan het licht. Waar men kon, heeft men dat in de doofpot gestopt.
Uitgaande van de katholiek/christelijke geloofsleer dient men op aarde te lijden, om in de hemel te komen. Dit principe van het aardse lijden heeft men in Heel nogal letterlijk in de praktijk gebracht.
In de jaren 50, u weet wel, die tijd van “het tuinpad van m’n vader” en toen “geluk nog heel gewoon was”, werd onder verantwoordelijkheid van de katholieke kerk in het Limburgse plaatsje Heel een geheel nieuwe lijdensepisode toegevoegd.

Read more

Kunnen we niet overstappen naar een republiek?

 

Republiek-Nederland 29 augustus 2011

Waarom durven de politieke partijen niet daadwerkelijk een keuze te maken voor een vooruitstrevende en moderne invulling van de Nederlandse staatsinrichting. Voor het publiek ambt van een staatshoofd past in onze ogen geen erfelijk overdraagbaar koningschap. Hierbij wordt ingegaan tegen het gelijkheidsprincipe van grondwetsartikel één.

Read more

Vrijheid van onderwijs en de godsdienstige invulling daarvan

Vrijheid-van-Onderwijs
Vrijheid van onderwijs en de godsdienstige invulling daarvan

Laat ik beginnen met het ultieme Nederlandse principe “vrijheid van onderwijs“, vastgelegd in artikel 23 van de grondwet. Ik heb wel eens aan buitenlandse vrienden gevraagd, waar men dan aan denkt. Meestal krijg je dan een opsomming van waardevrije en onafhankelijk ingevulde uitspraken. Men denkt dan aan het volgende: Iedereen kan onafhankelijk onderwijs volgen, waarin de gemeenschappelijke culturele waarden van de samenleving worden overgedragen. Daarbij gaat men uit van het principe, dat dit onderwijs voor iedereen gelijk is en dat het onderwijs er is voor kinderen, jongeren en volwassenen. En dat de lerende met de te verworven kennis alle mogelijkheid krijgt om zich in de maatschappij als persoon te kunnen ontplooien, zich te ontwikkelen en te participeren.

Read more

%d bloggers liken dit: