Openbaar onderwijs voor integratie

PotlodenAtoom03-500

Openbaar onderwijs voor integratie

Het onderwijs in ons land zal als een van de eerste hoekstenen in onze samenleving te maken krijgen met de integratie van de vluchtelingen. Via het onderwijs zal de maatschappelijke socialisatie moeten plaatsvinden. Optimale integratie kan het best verlopen volgens de route van het openbaar onderwijs: alleen openbaar onderwijs kan de seculiere samenleving representeren.

Onze samenleving staat aan de vooravond om een grote groepen vluchtelingen op te nemen. De gevolgen van de strijd met Islamitische Staat in Syrië en Irak en de vele strijdgebieden in Afrika met andere islamitisch ingegeven geweldsgroepen, zorgen voor een grote volksverhuizing van mensen om een veilige omgeving te vinden. West-Europa heeft daarbij een enorme aantrekkingskracht op deze mensen.

De op drift geslagen vluchtelingen verwachten een humane opvang en opname in de nieuwe samenleving. Een goede integratie is daarbij gericht op kennismaken met de nieuwe samenleving om daarin te kunnen participeren. De Nederlandse samenleving is een seculiere maatschappij: meer dan de helft van de Nederlanders leven zonder geloof. Een seculiere samenleving gaat uit van een religieus neutrale maatschappij waarin de scheiding van staat en kerk voorop staat. De meest wenselijke integratie is onderwijs geven waarin de scheiding tussen onderwijs en geloof de grondslag kent. Openbaar onderwijs is er voor iedereen, ongeacht iemands geloof en/of opvatting.

Socialisatie en inburgering is gericht op het kennismaken met de huidige maatschappelijke, sociale en culturele gewoonten van Nederland. We hebben in Nederland respect voor het individu, de vrije meningsuiting, expressie en satire, de gelijkheid tussen man en vrouw en het homohuwelijk. In een religieus neutrale onderwijsomgeving wordt geloofssegregatie tegengegaan om de Nederlandse seculiere samenleving te presenteren. De Partij van de Rede stelt ter bevordering van de seculiere waarden voor om alleen openbaar onderwijs aan te bieden.

Hans de Vries,
voorzitter van de Atheïstisch Seculiere Partij

Lees de 7 argumenten voor openbaar onderwijs

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.