Ontstaansgeschiedenis ASP Nederland

Atheïstisch Seculiere Partij

De Atheïstisch Seculiere Partij (ASP) is een Nederlandse politieke partij, opgericht op 29 juni 2009. De vereniging is sinds januari 2012 opengesteld als ledenpartij. De ASP streeft een religieus neutrale invulling van een seculiere maatschappij na. De volledige scheiding van staat en kerk betekent ook scheiding van onderwijs en godsdienst, scheiding van zorg en geloof, scheiding van wet en religie.

Typering

De Atheïstisch Seculiere Partij (ASP) staat een seculiere samenleving voor, waarin ieder individu als vrijdenkend en zelfstandig handelend mens zonder betutteling zijn eigen keuzes kan maken en uitvoeren. De religieus neutrale invulling van de maatschappij gaat uit van de individuele vrijheid en de gelijkwaardigheid van ieder mens. In de samenleving is geen binding met of zijn er geen privileges voor godsdienst, geloof, religie of welk ander dogma dan ook. De primaire uitgangspunten zijn:

  1. Volledige scheiding van staat en religie;
  2. Uitsluitend openbaar onderwijs dat religieus neutraal is;
  3. Er is maar één wet die geldt voor iedereen, en dus geen aparte wetten voor welke religie of ideologie dan ook.

De persoonlijke ontplooiing is voor iedereen vrij van religieuze sturing en invulling. De persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van elke persoon gaat uit van menselijke waarden als solidariteit met de medemens, natuur en het milieu. De privacy van de individuele burger staat voorop. De rationele logische argumentatie op basis van wetenschappelijke toetsing en bewijsvoering is de basis van de politieke besluitvorming voor de ASP.

Ontstaan

In 2009 heeft de vrijdenkersvereniging “De Vrije Gedachte” (DVG) twee discussiebijeenkomsten georganiseerd in Rotterdam  en Utrecht over het actief poneren van een seculiere politieke beweging. Deze discussie mondde er in uit dat enkele leden van de DVG de tijd rijp vonden om een politieke partij voor godsvrije mensen op te richten (29 juni 2009) onder de naam Atheïstisch Seculiere Partij. Het eerste bestuur werd door Frans van Dongen, Anton Mullink en Peter de Valença ingevuld.

Op 30 september 2010 is een sympathisantenbijeenkomst georganiseerd in Utrecht. De 18 aanwezigen hebben zich uitgesproken om de vereniging te transformeren tot een politieke partij.

In 2011 heeft het transformatiebestuur bestaande uit Frans van Dongen (voorzitter), Hans de Vries (secretaris) en Jorden Spliethof (penningmeester) de politieke partijvorming voorbereid.

Op het eerste ledencongres van 31 maart 2012 is Hans de Vries als voorzitter gekozen, samen met Jorden Spliethof en Jos Strolenberg vormden zij het eerste gekozen bestuur.

Op 14 mei 2013 is de partij ingeschreven in het register voor aanduidingen voor Tweede Kamerverkiezingen door de Kiesraad.

Jaarlijks wordt er een ledencongres georganiseerd waarop het bestuur wordt gekozen en het politiek programma en de activiteiten worden vastgesteld. Het huidige bestuur bestaat uit Hans de Vries (voorzitter), Isaak Cazemier (secretaris) en Max Waterman (penningmeester).

Verkiezingen

In 2012 heeft de Atheïstisch Seculiere Partij niet meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen. In plaats daarvan is samen met het Atheïstisch Verbond  de atheïstische kieswijzer uitgebracht. Op een zevental seculiere punten zijn de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende politieke partijen gescreend.

Op 19 maart 2014 heeft de de ASP onder de naam ‘Partij van de Rede’ deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Deventer. De plaatselijke afdeling Deventer heeft onvoldoende stemmen verzameld om voor een raadszetel in aanmerking te komen.

We hebben niet meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 omdat de Algemene Ledenvergadering vond dat er onvoldoende draagvlak was. Wel hebben we als ASP ons verkiezingsprogramma 2017 geschreven. 

Op 21 maart 2018 heeft de de ASP voor de tweede keer deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Deventer. We hebben een verdubbeling van de stemmen behaald in vergelijking met 2014 maar helaas nog te weinig voor een zetel. Zie ook ons verkiezingsprogramma 2018.

Acties en activiteiten

In 2012 is actiegevoerd tegen de religieuze opdringerigheid door het dagelijks afroepen van de azan  door de Centrummoskee in Deventer. Evenzo vraagt de ASP zich af of in een seculiere samenleving het klokken luiden nog wel wenselijk is.

In 2013 treedt Benedictus XVI terug als Paus. Debat-op-2 besteedde aandacht aan de nalatenschap van de paus over zijn uitspraken over homoseksualiteit en abortus. In de discussie of geloof nog wel van deze tijd (21ste eeuw) is, ging Hans de Vries (voorzitter) in debat met Frans Bosman (theoloog).

Op zaterdag 7 september 2013 is door het Atheïstisch Verbond en de ASP het Openluchtfestival van de Rede georganiseerd. Dirk Verhofstadt heeft hier zijn nieuwe boek “Atheïsme als basis voor de moraal” gepresenteerd.

Aansluitend op het Openluchtfestival zijn regioleden van De Vrije Gedachte en de Atheïstisch Seculiere Partij in oktober 2013 gestart met de maandelijkse Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer op de tweede donderdagavond van de maand. Maandelijks ontmoeten vrijdenkers, sceptici, humanisten, godsvrije atheïstische mensen en anderen belangstellenden elkaar om te discussiëren over maatschappelijke onderwerpen in een gemoedelijke sfeer. Daarnaast organiseren humanisten, vrijdenkers en atheïsten de Verlichtingsborrel in Den Haag. 

Vanaf oktober 2014 zijn het Atheïstisch Verbond, de Partij van de Rede de petitie ‘Strike scheiding van staat en kerk … noodzaak’ opgestart. Vanaf mei 2015 heeft De Vrije Gedachte zich als petitionaris hierbij aangesloten. Vanaf 2016 is de petitie gesloten.