Om het bijzonder geloofsonderwijs in stand te houden geven we anderen wat ruimte.

VaagHoe vaag mag het onderwijs zijn?

Staatssecretaris Dekker wil het oprichten van scholen vrijgeven. Ofwel na zowat 100 jaar wordt de inhoud van het grondwetsartikel 23 afgestoft en opgerekt. Het voorstel is het verruimen van de richtingsmogelijkheden voor het stichten van scholen. Zo wordt de nieuwe wet “in het huidige maatschappelijk perspectief geplaatst” maar blijft de essentie gehandhaafd.

Ouders kunnen hierdoor hun kinderen het eigen eenzijdige onwetenschappelijke wereldbeeld gaan onderwijzen. Richtingen als New Age zwevers, creationisten of Scientology clubs worden nu ook opgeroepen om op basis van hun levensbeschouwing een school op richten.

Wat wint het onderwijs hiermee?
De meer dan 70% religieus ingerichte scholen blijven hun macht houden. Artikel 23 waarin het bijzonder geloofsonderwijs wordt geregeld wordt niet afgeschaft alleen maar opgepoetst om willekeurig welke groep ouders een vage eigen school te kunnen laten stichten die door de overheid bekostigd zal worden. In hoeverre kunnen zulke scholen op hun kwaliteit en wetenschappelijke borging getoetst worden? De bijzondere scholen geven onderwijs vanuit hun godsdienstige of andere mythische inbeeldingen. Deze niet wetenschappelijke invulling van het onderwijs is in strijd met de ontwikkelende samenleving en zorgt voor een nog grotere segregatie van de samenleving.

In onze ogen hoort het onderwijs gebaseerd te zijn op wetenschappelijk opgebouwde kennis en een breed beeld te geven van het culturele erfgoed van de maatschappij. Dat houdt in dat naast natuurwetenschappelijke kennis kinderen ook zicht krijgen op het brede palet van alle levensovertuigingen en filosofische bespiegelingen; dus niet de enkele eenzijdig dogmatische inrichting van de eigen school.

In een moderne samenleving waarin een grote diversiteit van levensvisie en beelden een rol spelen is het niet gewenst om de kinderen af te schermen en hen alleen op te laten groeien binnen het eigen veilige, zogenaamd enige ‘goede’ wereldbeeld. Hiermee wordt de segregatie van verschillende groepen in onze samenleving versterkt. Terwijl een samenleving er toch op gericht zou moeten zijn om mensen met elkaar samen te laten leven. Dat is dan toch ook een van de kerndoelen van een school?

Dan hebben we het nog niet eens over de erkende ongelijkheidbehandeling binnen de bijzondere scholen. Gereformeerde scholen die docenten kunnen ontslaan op grond van hun het niet passende geloofsinzichten; of niet-hoofddoek dragende docentes op een islamitische school.

Hiermee wordt voorbijgegaan aan de secularisatie van de samenleving. De onderwijsraad heeft niet de moed gehad om daadwerkelijk te kijken naar de onkerkelijke maatschappij en daar invulling aan te geven. Als Atheïstisch Seculiere Partij kiezen wij voor het invullen van een seculier openbaar onderwijs, zie onze zeven argumenten voor seculier openbaar onderwijs.
Hans de Vries
Voorzitter Atheïstisch Seculiere Partij

 

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.