Nonnen, Monniken, Priesters en Bisschoppen zijn de slaven van de Paus – Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer

Op de maandelijkse Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer komt de voorzitter van Skepsis en de Atheïst van het jaar 2019 spreken. Jan Willem Nienhuys zal het donderdagavond 12 maart 2020 hebben over:

Nonnen, Monniken, Priesters en Bisschoppen
zijn de slaven van de Paus

Jan Willem Nienhuys zal in zijn voordracht ingaan op de verschijningsvormen van religie in het bijzonder die van de rooms-katholieke kerk. Zelfs bij een groot tekort aan priesters in het Amazonegebied wil de paus Franciscus het priesterschap niet openstellen voor gehuwde mannen. Volgens Jan Willem is het verplichte celibaat een laatste rest van het middeleeuwse lijfeigenaarschap. Hij zal ingaan op de historie van het priesterschap. Het niet mogen trouwen van priesters heeft veel ellende teweeggebracht. Eigenlijk is de celibaatsverplichting (preciezer: de eis dat iemand belooft zich van seks te onthouden) een schending van artikel 16 van de Universele verklaring van de rechten van de mens. De rooms-katholieke kerk was al laat met de afschaffing van de slavernij, maar zo lang het verplichte celibaat blijft bestaan, houdt de paus een slavernijrest in stand.

De vraag is: Komt er ooit een einde aan de celibaatsverplichting van de ambtsdragers in de rooms-katholieke kerk?

Wil je mee discussiëren en ook jouw mening geven over het celibaat kom dan donderdagavond 12 maart naar de Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede in de Fermerie te Deventer.

Op de maandelijkse Vrijdenkersmeeting heb je de kans om je kennis te vergroten op een prettige en ongedwongen manier. Na de lezing is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen en over het onderwerp te discussiëren en je blik te verruimen. De drankjes zijn voor eigen rekening. We staan open voor een bijdrage in de kosten.

Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer | Iedere tweede donderdagavond van de maand | 20:00 uur | De Fermerie, Muggeplein 9, 7411 NW Deventer

Geef je op door een e-mailtje te sturen naar:
vrijdenkersmeeting.deventer@asp-politiek.nl

Noteer ook al vast de andere donderdagen van 2020 in je agenda:
9 april, 14 mei, 11 juni, 9 juli.

Please follow and like us: