Moet het bastion behouden blijven?

 

Moet het bastion behouden blijven?

De christelijke partijen in de Tweede Kamer zien het niet zitten dat Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 160 voorlichters (ambassadeurs) gaat inzetten om etnische en religieuze groepen te helpen bij de acceptatie van homoseksualiteit schrijft het Nederlands Dagblad (6 februari 2015).

Maar waarom zijn de christelijke partijen tegen? Zijn ze bang voor de inmenging van het werelds in hun zo gesloten gemeenschap? Of willen ze niet dat ideeën die niet stroken met hun opvattingen worden aangedragen. De angst voor inmenging is groot, lees de uitspraak van SGP Kamerlid Roelof Bisschop:
“Dit is het slechtste wat je kunt doen. Inmenging van buitenaf zal het tegenovergestelde uitwerken van wat de minister beoogt.”
ChristenUnie Kamerlid Joël Voordewind gaat nog een stap verder door het volgende te stellen:
De scheiding van kerk en staat moet worden gerespecteerd.”
(Bron: Volkskrant 6 februari 2015)

Beide Kamerleden misbruiken de wetgeving om hun christelijke bastions overeind en gesloten te houden.

Het is de bedoeling dat de voorlichters/ambassadeurs zich gaan richten op twaalf groepen, waaronder Turken, Marokkanen, Koerden, Somaliërs, Afghanen, Hindoestanen, Roma, orthodoxe Joden en traditioneel christelijke gemeenschappen. Op basis van een in november 2014 gepubliceerde onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar de acceptatie van homoseksualiteit is deze actie ingegeven door Minister Bussemaker.

Inmenging

Het zal niet gemakkelijk zijn om binnen dergelijke afgegrendelde gemeenschappen onderwerpen ter spraken te brengen waar men niet voor open staat. Hierbij een persoonlijk voorbeeld; een gezin waarvan de dochter zelfmoord heeft gepleegd omdat ze lesbienne was. De pastoor uit dat dorp vroeg de ouders, die het oogluikend accepteerden, voor de keuze: Of de dochter doet normaal of de ouders zouden uit de gemeenschap worden gezet. De dochter kon niet omgaan met het verdriet van de ouders en heeft toen haar keuze gemaakt.

Op grond van grondwetsartikel 23 ‘vrijheid van onderwijs’ proberen de christelijke partijen inmenging te voorkomen in hun afgegrendeld eenzijdig geloofsingerichte onderwijs. Hiermee zijn zij instaat om de tolerantie en acceptatie van homoseksualiteit tegen te gaan en hun eigen intolerantie boven de algemeen geldende maatschappelijke waarden te stellen. Ook al is dit in strijd met het grondwetsartikel 1 ‘anti-discriminatie’, het algemene geldende uitgangspunt van het gelijkheidsprincipe. Dit is een van de argumenten waarom wij, de Atheïstisch Seculiere Partij voor de herijking zijn van artikel 23 om gebaseerd wetenschappelijk en rationeel onderwijs te bieden voor iedereen gelijk zonder geloofsprivileges.

Scheiding van staat en kerk

De invulling van de scheiding van ‘staat en kerk’ aangeroepen door Kamerlid Joël Voordewind is het principe omdraaien. Scheiding van staat en kerk wil niet zeggen dat gelovigen, uitgaande van hun kerk/moskee/synagoge, zich niet aan de grondwet hoeven te houden. Zij kunnen zich binnen hun eenzijdig ingericht geloofsonderwijs niet afsluiten van de maatschappelijke en sociale realiteit, dit is namelijk juist een onderwijstaak om kinderen zicht te laten krijgen op alle aspecten van de samenleving.

Het onderwijs is een algemene voorziening om kinderen/leerlingen de maatschappelijke en culturele waarden bij te brengen om te participeren in de samenleving. En de wetenschappelijke basiskennis bij te brengen om gekwalificeerd te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Scheiding van staat en kerk is scheiding van onderwijs en geloof en is niet het buitensluiten van de samenleving in het onderwijs. Juist het onderrichten van alle aspecten van alle religies, levensbeschouwingen en filosofieën is gewenst in het onderwijs. Ieder mensenkind moet de verschillende seksuele geaardheid accepteren en respecteren. Ieder mens heeft bestaansrecht en heeft ongeacht zijn/haar geaardheid, etniciteit en opvatting evenveel recht op een plek in de samenleving.

 Als Atheïstisch Seculiere Partij kunnen wij niet accepteren dat bijzonder geloofsscholen gesubsidieerd worden om de tolerantie van intolerantie in stand te houden.

Alfons Gigengack en Hans de Vries,
secretaris en voorzitter,
Atheïstisch Seculiere Partij

 

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.