“Mensen hebben rechten, ideologieën en religies niet”

De Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede Deventer van donderdagavond 1 juni gaat over het volgende onderwerp:

 Mensen hebben rechten, ideologieën en religies niet

Voor de mens als individu heb je respect, voor godsdiensten en ideologieën en opvattingen hoef je geen respect te hebben. Religies eisen op grond van hun groepsdwingende normstellingen wel deze rechten op. In veel landen bestaan er nog steeds wetten op godslastering, deze blasfemiewetten beschermen de heersende (staats)religies. Zij ontvangen privilegies en hun ambtsdragers worden bevoorrechte posities toegekend. We hoeven maar te kijken naar Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan, Bangladesh, Indonesië en landen die zich in dergelijke richtingen ontwikkelen zoals Hongarije, Rusland, en Turkije. Het gelijkheidsprincipe tussen mannen en vrouwen; de seksualiteit en seksuele geaardheid; het individuele zelfbeschikkingsrecht staan in deze landen onderdruk. Andersgelovigen, andersdenkenden, godloze en vrijdenkers moeten allemaal uitkijken in dergelijke theocratische landen. Ditzelfde geldt veelal ook voor gelovigen, pacifisten en anarchisten in op communistische lees gestoelde regimes als China, Noord-Korea en Cuba.Na een inleiding waarbij de hiervoor genoemde maatschappelijke ontwikkeling zullen worden belicht gaan we in discussie om de voorwaarden van een religieus neutrale seculiere samenleving in kaart te brengen.

Als je interesse hebt om hieraan mee te denken en te discussiëren bij je van harte welkom donderdagavond 1 juni bij de Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede Deventer in de Fermerie. We beginnen zoals gebruikelijk om acht uur en vanaf halfacht staat de deur open.

Vrijdenkers, sceptici, humanisten, godsvrije en atheïstische mensen en anderen (uit Oost-Nederland) ontmoeten elkaar de eerste donderdagavond van de maand onder het genot van een drankje in de Fermerie te Deventer om te discussiëren over actuele onderwerpen.
De drankjes zijn voor eigen rekening. We staan open voor een bijdrage in de kosten voor het organiseren van de maandelijkse Vrijdenkersborrel Deventer.

Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede Deventer | Donderdagavond 1 juni 2017 | 20:00 uur
De Fermerie – Muggeplein 9 – 7411 NW Deventer
Geef je op door een e-mailtje te sturen naar:
deventer@devrijegedachte.nl of deventer@asp-politiek.nl

De volgende Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede Deventer is op

donderdagavond 6 juli 2017 om 20:00 uur

Noteer deze datum alvast in je agenda.