Maak het Mogelijk; kom op voor een religieus neutrale samenleving.

partijvanderede-banner-fondsenwervingMaak het mogelijk!

De Atheïstisch Seculiere Partij is klaar om mee te doen aan de landelijke verkiezingen van 15 maart 2017. Jij kunt dat mogelijk maken door een bijdrage storten in ons verkiezingsfonds.

Wij van de Atheïstisch Seculiere Partij zijn voor een seculiere samenleving die religieus neutraal is ingevuld. Dat houdt een volledige scheiding van staat en religie in, met uitsluitend openbare scholen en wetten die voor iedereen hetzelfde zijn, geen wetten die anders zijn voor gelovigen dan voor seculieren. Als jij het daar mee eens bent dan kun je jouw bijdrage leveren aan dat de Atheïstisch Seculiere Partij om de deelname aan de landelijke verkiezingen van 15 maart 2017 mogelijk te maken.

Wij willen dat het seculiere geluid gehoord gaat worden in de politiek, in de samenleving en op radio en tv. Dat kan door de Atheïstisch Seculiere Partij te steunen die recht wil doen aan het feit dat meer dan 60 % van de Nederlanders niets meer hebben met religie.

Je kunt op twee manieren bijdragen:
a) Door het doen van een schriftelijke toezegging voor een bepaald bedrag. Indien het totaal aan toezeggingen voldoende is voor deelname aan de verkiezingen, gaan wij vervolgens vragen de toezegging te effectueren.
b) Door zelf een bedrag over te maken op onze speciale bankrekening van het verkiezingsfonds: Bankrekening NL29 ASNB 8810 975 464.

Wie bij wil dragen hoeft geen lid of sympathisant te zijn en hoeft het zeker niet met al onze standpunten eens te zijn. Wij vragen alleen om het ons mogelijk te maken aan de verkiezingen mee te doen.

Als je verder mee wilt helpen om de mogelijkheden vorm en inhoud te geven kun je ook lid worden en actief meedoen. Je bent van harte welkom om te zorgen dat het politiek meer ingevuld gaat worden door de rede, wetenschap en logica en niet door (autoriteits)geloof, traditie en bijbehorende dogma’s.

Het doen van een toezegging of betaling is aan de volgende beperkingen onderhevig:
* De Atheïstisch Seculiere Partij zal geen enkele toezegging doen op het gebied van standpunten of kandidatenlijst.
* Er bestaat geen mogelijkheid voor terugbetaling.
* Mensen die na een betaling lid worden, kunnen hier geen speciale rechten aan ontlenen.

Als nieuwe opkomende partij kunnen wij geen aanspraak maken op landelijke subsidies want die zijn alleen maar beschikbaar voor de zittende politieke partijen. Als je ons wilt ondersteunen vragen wij een bedrag over te maken, dan wel een toezegging te doen.

Klik op Verkiezingsprogramma 2017 als je onze standpunten wilt lezen.

Een reactie plaatsen

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

%d bloggers liken dit: