Koning(woning)sdag is het eren van geïnstitutionaliseerde discriminatie.

De dag dat we gezamenlijk onze ongelijkheid vieren.
In Nederland worden niet alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en met dezelfde rechten geboren. We erkennen een gezin dat erfelijk belast is opgesloten in de constitutionele monarchie hun privileges. Als ingezeten van Nederland vieren we onze achterstelling als onderdaan.

Alle inwoners van Nederland worden op basis van geboorte structureel benadeeld.
In Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat dat: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’.
Doordat de Grondwet nazaten van één bepaalde familie wettelijk structureel bevoorrecht, worden alle andere Nederlanders impliciet structureel benadeeld op basis van geboorte.

Voor deze discriminatie zouden we dan gezamenlijk zingen.
Om als onderdaan een monarch te eren.
Om als patriot verplicht trots te moeten zijn op een land waar een koning de wetten tekent “bij de gratie gods …”
Omdat we ons wanen dat we een zelfbedachte god moet vrezen.
Om als nationalist te streven naar het verdedigen van een afgesloten eigen staat.

De ASP als republikeinse partij doet niet mee aan deze achterstelling; het vereren van onze ongelijkheid.

Dit is een van de redenen van de ASP om de bevoorrechte positie van het koningshuis op te heffen en te kiezen voor een republiek om het democratisch gehalte van de samenleving te verhogen.