Koningsdag is de dag dat we gezamenlijke onze ongelijkheid vieren. 

Als ingezeten van Nederland vieren we onze achterstelling als onderdaan. 
In Nederland worden niet ‘Alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’.
We erkennen een gezin dat erfelijk belast is en opgesloten zit in de constitutionele monarchie en genieten van hun privileges.

Als ASP zijn we voor een republiek; zeker als je weet dat bij de ondertekening van de wetten door de koning “bij de gratie Gods …” aan ons wordt meegegeven. Dat is bizar als je weet dat meer dan 61% van de bevolking niks meer met een godsgeloof heeft.

Argumentatie voor een Republiek

In Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat dat: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’. Doordat de Grondwet nazaten van één bepaalde familie wettelijk structureel bevoorrecht, worden alle andere Nederlanders impliciet structureel benadeeld op basis van geboorte. Deze structurele benadeling is niet meer van deze tijd. De belangrijkste overweging van de Atheïstisch Seculiere Partij om de bevoorrechte positie van het koningshuis uit de grondwet te verwijderen en voor een zuivere republiek te kiezen is het verhogen van het democratisch gehalte van de maatschappij. De huidige monarchistische situatie kan niet anders gezien worden dan een structurele schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en dient daarom te worden afgeschaft.

De ASP is voor het afschaffen van de monarchie en voor een republiek mogelijk naar Duits of Zwitsers voorbeeld. Waarbij de kosten transparant, eenduidig en gebonden aan een termijn toegewezen worden en we niet een hele familie jaarlijks met miljoenen hoeven te onderhouden.

 

 

Please follow and like us: