Is dit het begin van onderwijsuitverkoop?

Segregatie van de samenleving door het onderwijs

Staatsecretaris Dekker wil met een nieuw wetsvoorstel komen om het onderwijs aan te laten sluiten bij de seculiere samenleving. Hij wil het hiermee gemakkelijker maken om nieuwe scholen op te kunnen richten. Je kunt je afvragen of 100 jaar na het opnemen van artikel 23 in de grondwet, het adagium van ‘vrijheid van geloofsonderwijs’ ofwel 60% bijzondere/geloofsscholen, nog wel van deze tijd is. In een voor meer dan 60% niet gelovige samenleving is een op geloof verzuilde onderwijsinvulling achterhaald.

Wordt met het verruimen van de stichtingsvoorwaarden het onderwijs seculier?

De bestaande verzuiling in het onderwijs zal niet verdwijnen. Het enige wat zal veranderen is dat het onderwijsaanbod een nog grotere versnippering en vervaging zal ondergaan. Het wordt zelfs mogelijk gemaakt dat diverse ongedefinieerde exotische groepen zoals New Age, creationisten of Scientology clubs ook een school gaan oprichten gebaseerd op hun eigen eenzijdige onwetenschappelijke geloofsbeelden.
De nieuw te stichten scholen kunnen er zomaar komen als er voldoende ouders een handtekening hebben gezet en/of er een marktonderzoek naar de haalbaarheid daarvan is verricht. Het gevolg is een grote verschraling en versnippering vanwege de markwerking. Deze markwerking resulteert in een ongewenste neoliberaal economische invulling van het onderwijs. De overheid kan hier dan geen zicht meer op houden waardoor de kwaliteit van het onderwijs drastisch zal afnemen.

Dekkers’ voorstel introduceert de eliteschool: goed georganiseerde groepen ‘regelen’ even voor de eigen elitegroep een door de overheid bekostigde school. Het gevaar bestaat dat het openbaar onderwijs steeds meer het afvalputje zal worden. Is dat een seculiere samenleving waardig?
De facilitering voor de realisatie van deze nieuwe scholen wordt neergelegd bij de gemeenten die binnen een jaar na goedkeuring moeten zorgen dat er een schoolgebouw staat. We hebben in het afgelopen jaar gezien wat de decentralisatie van de zorg heeft veroorzaakt op gemeentelijk niveau.

Een andere benadering

Ga nu echter eens uit van openbaar onderwijs: de overheid heeft volgens artikel 23 de zorg om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan iedere burger die daarom vraagt Een school wordt in samenspraak met de onderwijsvragers en de onderwijsaanbieders vormgegeven. Ouders/leerlingen/studenten (vragers) overleggen met een onderwijsteam (aanbieders) en bepalen samen de pedagogisch didactische inrichting van de school. Hierdoor krijg je te maken met een ‘openbare vrije inrichtingsplanning’ van het onderwijs. Dit houdt in dat experimenten zoals die onlangs in Amsterdam gestart zijn, landelijk beleid kunnen worden. De overheid kan haar zorg voor kwalitatief goed onderwijs volledig waarmaken en komen tot een volledige dekking van het onderwijs naar elk type. Het op deze wijze organiseren resulteert in een betere afstemming op de vraag en zorgt voor een passender invulling. Voor leerlingen zal er ook plaats zijn in het curriculum voor het onafhankelijk kennismaken met alle levensbeschouwingen en filosofische benaderingen zodat ieder(e) kind, puber, adolescent, jongvolwassene zich kan ontwikkelen tot een maatschappelijk betrokken en gekwalificeerde burger.

Hans de Vries,
Voorzitter van de Atheïstisch Seculiere Partij.

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.