Het wordt tijd voor de republiek en de constitutionele ongelijkheid overboord te gooien.

De dag dat we gezamenlijk onze ongelijkheid vieren.
In Nederland worden niet alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en met dezelfde rechten geboren.
We erkennen een gezin dat erfelijk belast is opgesloten in de constitutionele monarchie hun privileges.
Als ingezeten van Nederland vieren we onze achterstelling als onderdaan.

 

Argumentatie voor een Republiek

In Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat dat: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’. Doordat de Grondwet nazaten van één bepaalde familie wettelijk structureel bevoorrecht, worden alle andere Nederlanders impliciet structureel benadeeld op basis van geboorte. Deze structurele benadeling is niet meer van deze tijd. De belangrijkste overweging van de Atheïstisch Seculiere Partij om de bevoorrechte positie van het koningshuis uit de grondwet te verwijderen en voor een zuivere republiek te kiezen is het verhogen van het democratisch gehalte van de maatschappij. De huidige monarchistische situatie kan niet anders gezien worden dan een structurele schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en dient daarom te worden afgeschaft.

Please follow and like us: