Onderwijs is godsvrij, seculier, wetenschappelijk geborgd!

De nieuwe schoolstrijd begint

Volgens de Atheïstisch Seculiere Partij (ASP) wordt al het onderwijs openbaar en is voor iedereen vrij toegankelijk. Voorwaarde is dat dit onderwijs wetenschappelijk geborgd is. Het uitsluitend openbaar onderwijs is religieus neutraal en biedt ieder kind, iedere tiener, adolescent, jongvolwassene en volwassene een kwalitatief fundament om als burger deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Lees het artikel van Hans de Vries (voorzitter ASP) op Jalta over de start van de ‘nieuwe schoolstrijd’.

Het standpunt van de ASP is dat je onderwijs geeft over alle religies, levensbeschouwingen en filosofische bespiegelingen in plaats van dat je dit uitsluitend doet vanuit één religie of geloof. De handhaving van de religieuze neutraliteit van het openbaar onderwijs ligt bij de inspectie van het onderwijs.

De 7 argumenten voor uitsluitend openbaar onderwijs is religieus neutraal:
1. Scheiding van geloof en onderwijs
2. Onderwijs is vrij van religie
3. Wetenschappelijke onderbouwing van het onderwijs
4. Onderwijs voor sociale en maatschappelijke integratie
5. Zorg voor deugdelijk en kwalitatief openbaar onderwijs
6. Vrij van religieus ingericht onderwijs
7. Onderwijs voor de lerenden

Een essentieel onderdeel van het onderwijsprogramma is het gelijkheidsprincipe waar te maken.
Het beste komt dit tot zijn recht in een onderwijsomgeving die gericht is op sociale integratie en maatschappelijke socialisatie die een beeld schept van alle culturen. Dit kan het beste plaatsvinden binnen een op religieus neutraal openbare onderwijsomgeving, gericht op sociale integratie en maatschappelijke socialisatie die ingaat op de globalisering en inzicht geeft in alle culturen en religies en deze plaatst in het cultuurhistorisch perspectief van Nederland.

De teloorgang van het bijzonder geloofsonderwijs heeft ervoor gezorgd dat de geloofsinrichting van een school naar de achtergrond is verdwenen. De basisscholen gedragen zich als kameleons en laten hun denominatie varen ten gunste van ouders uit de buurt. Het einde van het bijzonder geloofsonderwijs is hiermee aangetoond. De Atheïstisch Seculiere Partij wil het geloofsgericht onderwijs (artikel 23) ontmantelen en komen tot openbaar wetenschappelijk geborgd onderwijs.

Lees onze 7 argumenten voor religieus neutraal openbaar onderwijs.

%d bloggers liken dit: