Het einde van het mirakel god

Einde van godsdienst

Uit het onderzoek ‘God in Nederland’ (Volkskrant, 13-mrt-2016) komt een beeld naar voren dat er nog maar 12 procent met een vaste regelmaat een kerk/moskee/synagoge bezoekt tegenover 59% mensen die nooit meer een bezoek afleggen. Zelfs 67% van de mensen zegt buitenkerkelijk te zijn. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de ondervraagden het niet meer van deze tijd vindt dat religie nog een bepalende rol speelt in de samenleving. Denk hierbij aan de zondagsrustwetgeving die voor een kleine groep christelijken in de lucht wordt gehouden. Denk verder aan de vrijstelling van de Onroerendzaakbelasting (OZB) op gebedshuizen. Deze passen niet meer in de 21ste eeuw.

De angst van de cultuurtheoloog Bosman (NRC- 17 maart ‘16) vindt het tijd worden dat de christelijke waarden moeten worden verdedigd als reactie op het eerdergenoemde onderzoek. Het is dan wel heel bevreemdend dat de schuld door hem bij de VVD en D66 wordt gelegd. De Nederlandse staat heeft de afgelopen jaren veel privileges, wetgeving en uitzonderingen ingevuld voor godsdienstige instituties en deze in de afgelopen decennia bevestigd.

Volgens Hans Goslinga (Trouw, 20 maart 2016) worden de geloofsgroepen hierdoor gemarginaliseerd in de samenleving. De echte vraag is; kunnen gelovigen wel omgaan met het gelijkheidsprincipe van een seculiere samenleving? De Nederlandse samenleving kent vele geloofsgroepen, spirituele groepen, humanisten, atheïsten, godsvrije groepen en vrijdenkers deze diversiteit valt niet te vangen onder de christelijke god. Juist daarom is het gewenst om de noodzakelijke scheiding van staat en kerk door te voeren. Het lijkt erop dat gelovigen nog steeds niet kunnen omgaan met de gelijkheid van mensen ongeacht hun opvattingen, seksualiteit en daarom moeten de ongelovigen geloven in de gelovigen volgen Hans Goslinga.

Het wordt tijd dat er eindelijk werk gemaakt wordt van de scheiding van staat en kerk. De scheiding van staat en kerk houdt in dat de overheid vrij moet zijn van bindingen met welke religie dan ook. Denk hierbij aan het randschrift op de Nederlandse 2-euromunt ‘god zij met ons’, de formulering ‘bij de gratie Gods’ bij staatshoofdelijke ondertekening van wetten, maar ook aan die gemeenten die de raadsvergadering formeel openen en sluiten met een ambtsgebed.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders praktisch gesproken zonder godsdienst en dus seculier leeft. Een seculiere samenleving biedt ruimte aan de onafhankelijk denkende en zelfstandig handelende mens die zonder betutteling eigen keuzes kan maken en uitvoeren. De seculiere samenleving gaat uit van de individuele vrijheid en de gelijkwaardigheid van ieder mens. De overheid/staat heeft geen binding met, of zijn er geen privileges voor godsdienst, geloof, religie of welke dogma dan ook. Een seculiere samenleving gaat uit van het gelijkheidsprincipe en wordt hiermee in overeenstemming religieus neutraal ingericht.

Hans de Vries,
Voorzitter van de Atheïstisch Seculiere Partij

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.