Debat is God Openbaar of Privé?

 Debat is God Openbaar of Privé?

Freedom-Equality-Secularism

Over kerk en staat, religie en politiek

Debat op dinsdag 28 oktober 2014, aanvang 20.00 uur, Zaal 2, in debatcentrum DwarsDiep te Groningen (Hereplein 73).
Debaters zijn de humanist Paul Cliteur (Universiteit Leiden), atheïst Floris van den Berg (Universiteit Utrecht), dominee Karin van den Broeke (Protestantse Kerk Nederland) en de Groningse bisschop mgr. De Korte. Agnost Hans Harbers leidt het gesprek met de debaters en de zaal.

Religie is een individuele zaak en is niet meer dan overtuiging of mening!

Volgens de Atheïstisch Seculiere Partij moet de samenleving zo ingericht zijn dat er tussen religie en staat geen enkele verbinding is. Religie kent geen enkele bevoorrechte positie. De overheid subsidieert geen enkele godsdienstige instelling en geeft geen belastingvrijstellingen of voordelen aan geloofsorganisaties of andere pseudowetenschappelijke groepen. Geen enkele godsdienstige of levensbeschouwelijke groepering kan zich beroepen op privileges op grond van hun geloof.

De seculiere samenleving

De Atheïstisch Seculiere Partij vindt dat in een seculiere samenleving een religieus neutrale overheidsinvulling is gewaarborgd. De overheid richt zich op primaire zaken zoals infrastructurele nutsvoorzieningen, het onderwijs, de zorg, het welzijn, de veiligheid en borgt de economische voorzieningen. Verder heeft de overheid de taak om de participatie en de deelname aan de samenleving van alle bewoners mogelijk te maken. De samenleving biedt iedereen de gelegenheid om zich persoonlijk te ontplooien, vrij van religieuze sturing en invulling, vrij van dogma’s en pseudowetenschappen.

Enkele speerpunten van de Atheïstisch Seculiere Partij om dit na te streven zijn:

 • Elke gesubsidieerde instelling die een overheidsdienst uitvoert, voert deze taak seculier uit zonder religieuze of andere pseudowaan invullingen.
 • De overheid subsidieert geen religieuze en/of pseudowetenschappelijke instellingen.
 • Wetten en besluiten worden aangekondigd zonder de verwijzingen naar ‘bij de gratie gods’.
 • De twee Euro muntregel ‘god zij met ons’ zal verdwijnen.
 • We streven de volgende grondwetswijziging voor:
 • … Het schrappen van ‘godsdienst’ uit het artikel 1,
 • … Artikel 6 Godsdienstvrijheid schrappen,
 • … Artikel 23 herformuleren voor zorg voor openbaar onderwijs.
 • Geloofskeuze en geloofsbestempeling als ‘jongensbesnijdenis’ is een eigen keuze bij volwassenheid.
 • Godsdiensten en andere levensovertuigingen kunnen zich niet onttrekken aan bewijsbare wetenschappelijke medische vaccinaties.
 • In de openbare ruimte, waar openbare diensten worden aangeboden, is geen enkele religieuze uitingsvorm aanwezig.

In de seculiere samenleving geldt elke wet voor elk individu en/of rechtspersoon in gelijke mate. Geen aparte wetten voor wie of wat dan ook. Er is een scheiding tussen recht/wetgeving en godsdienst. Geloofsgroepen kunnen zich niet beroepen op privileges die uitzonderingsposities creëren voor religie in de samenleving.

De Atheïstisch Seculiere Partij zal ook aanwezig zijn.

 

Please follow and like us:

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.