Moraal en Respect

In een seculiere samenleving gaan we uit van de moraal van de redelijkheid met respect voor het individu en elk levend wezen. Een religieus neutrale invulling van moraal en respect begint bij het gelijkheidsprincipe en de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van elke vrije mens die onafhankelijk denkt en zelfstandig handelt.

De ASP stelt de mens centraal. In een seculiere samenleving worden de individuele vrijheid van meningsuiting, zelfexpressie, persoonlijke ontwikkeling en zelfbeschikking gewaarborgd. Ieder mens is uniek en wordt als gelijkwaardig gerespecteerd, ongeacht geslacht, geaardheid of afkomst. Mensen zijn goed in staat om een zeer prijzenswaardige moraal voor zichzelf te definiëren en te hanteren. Een moraal die uitgaat van de mens zelf.

Het is ongewenst dat minderjarigen door hun ouders bestempeld worden als een kind behorende tot een bepaald geloof en vaak lichamelijke verminkingen moeten ondergaan op grond van traditionele geloofsrituelen (besnijdenis), dan wel door het volgen van geloofsrituelen die hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling beperken.

Deze goede, vrije moraal wordt gevonden in het wellicht belangrijkste document van onze tijd: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Daarnaast is transparantie en het zoeken van de waarheid door de wetenschap en de ratio bij het logisch onderbouwen van standpunten een morele plicht. Vooroordelen tegen groepen mensen mogen nooit als argumenten gebruikt worden om groepen mensen te marginaliseren, uit te sluiten of weg te zetten en tegelijk de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen die we – moreel gezien – moeten oplossen. Dat betekent ook dat groepen zichzelf niet moeten uitsluiten door zich af te zonderen in eigen parallelle gesegregeerde groepsvormen met eigen expliciete waarden, normen en gedragsregels die in strijd zijn met de seculiere samenleving die de ASP voorstaat. Een parallelle samenleving van tribale en geloofsgroepen moet te allen tijde worden voorkomen en bestreden.

<< Democratie: Wetenschappelijk en transparant |   | Vrijheid van meningsuiting >>